29 June 2022

Algemene vergadering van CAF: zal het bedrijf de mensenrechten respecteren?


Op zaterdag 11 juli jongstleden vond de algmene aandeelhoudersvergadering van de Baskisch-Spaanse Treinbouwer en multinational CAF. Deze firma, die aan het openbaar vervoer in Nederland de sprintertreinstellen van de NS, trams en metrostellen heeft heeft geleverd en die onderhoudt, heeft er zich in 2019 toe laten verleiden om samen met het Israelische Shapir aan de uitbreiding van het Jerusalem Light Rail project te gaan werken.

In dit project word West-Jeruzalem door middel van meerdere tramlijnen verbonden met de illegale koloniale nederzettingen in en rondom het door Israel illegaal bezette en geannexeerde Oost-Jeurzalem. Daarmee draagt het bij aan de verdere bestendiging van deze annexatie en kolonisatie en ook aan de onteigening en etnische zuivering van de bezette Palestijnse bevolking daar. Deze aandeelhoudersvergadering was dan ook een aanleiding voor massale protesten daartegen, zowel van uit de aandeelhoudersvergadering zelf als daarbuiten.

Daarover valt meer te lezen in onderstaand artikel geschreven door twee vooraanstaande betrokken activisten ter plekke. Laten we er voor zorgen dat CAF in de toekomst ook in Nederland geen kans meer krijgt zolang de firma blijft volharden in haar betrokkenheid bij het schenden van het internationaal recht en de mensenrechten in bezet Palestijns gebied!

20 juni 2022

Tientallen demonstranten herinnerden buiten de locatie van de Algemene Vergadering van CAF op 11 juni 2022 de Baskische treinmaker eraan dat het verplicht is om de mensenrechten te respecteren en haar zaken met Israëls gewelddadige bezetting van Jeruzalem en het apartheidsregime te beëindigen.

Door Richard Weyndling en Santiago González Vallejo uit de campagne “CAF: Get off the Apartheid Train”.

Op zaterdag 11 juni 2022 kozen CAF-aandeelhouders die naar de Algemene Vergadering van de Baskische treinmaker kwamen ervoor om binnen te komen via de achterdeur van het kantoorgebouw van het bedrijf in Beasain (Baskenland) in plaats van demonstranten onder ogen te komen die luid protesteerden tegen CAF’s zakelijke activiteiten met Israëls illegale Jerusalem-Light Rail(JLR) project.
In de vergaderzaal confronteerde Santiago González, een CAF-aandeelhouder en campagnevoerder van het Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (ofwel het Comité voor Solidariteit met de Arabische Zaak, CSCA), het Uitvoerend Comité van CAF met verschillende vragen. Later zei hij: “Ik vertelde de deelnemers aan de vergadering dat het bestuur de investeerders van CAF verkeerd had geïnformeerd, omdat dit Israëlische lightrailproject niet beperkt is tot West-Jeruzalem, maar zich uitstrekt tot in het bezette Palestijnse Oost-Jeruzalem. Ik heb de aandeelhouders duidelijk gemaakt dat het bedrijf nauw betrokken is bij schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten door de bouw van de nieuwe Blue Line die zich zal uitstrekken tot de illegale nederzettingen van Israël in en rond het bezette Palestijnse Jeruzalem – en die feitelijk zal annexeren.”

Hij vroeg het Uitvoerend Comité ook of het bedrijf zou voldoen aan de aanbevelingen die onlangs zijn gedaan door het Spaanse Nationale Contactpunt (NCP) van de OESO. Het NCP had CAF opgeroepen om de nodige zorgvuldigheid te betrachten, de informatie die het over het JLR-project heeft gepubliceerd te verifiëren en een onafhankelijke deskundige in te huren om het beleid van het bedrijf met betrekking tot de naleving van de mensenrechten te onderzoeken.
In zijn reactie benadrukte CAF-voorzitter Andres Arizkorreta er echter nogmaals dat geen van de zakelijke activiteiten van CAF het bedrijf betrekt bij ernstige schendingen van de mensenrechten. Hoewel de CEO aangaf dat ze de aanbevelingen van de OESO NCP zouden bestuderen, onderstreepte hij dat CAF geen verplichtingen heeft om deze niet-bindende aanbevelingen uit te voeren.

Na hun demonstratie buiten het hoofdkantoor van het bedrijf, marcheerden ongeveer 50 demonstranten, waaronder een aantal lokale bewoners en CAF-medewerkers, naar het centrum van de stad en verspreidden pamfletten om het bewustzijn onder de bevolking van Beasain, waar CAF is de belangrijkste werkgever is, van de medeplichtigheid van de firma aan Israëls grove schendingen van de mensenrechten van de Palestijnen te vergroten.

Ondertussen hebben solidariteitsorganisaties en vakbonden uit heel Europa er ook bij CAF-aandeelhouders op aangedrongen om een einde te maken aan de medeplichtigheid van CAF aan de gewelddadige bezetting van Jeruzalem door Israël en aan het apartheidsregime van deze staat. Duizenden e-mails werden verstuurd naar vertegenwoordigers van grote aandeelhouders van CAF, waaronder de Noorse Norges Bank, de Spaanse investeringsholding Cartera Social en de Baskische Kutxabank. In Frankrijk, waar CAF een van zijn fabrieken heeft, woedde een storm op sociale media.

Een korte terugblik op de medeplichtigheid van het CAF aan het apartheidsregime van Israël:
Samen met het Israëlische bouwbedrijf Shapir bouwt en exploiteert CAF tramlijnen om West-Jeruzalem te verbinden met illegale Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever, een project dat een integraal onderdeel is van de etnische zuivering en de vestigingskoloniale strategie van het Israëlische apartheidsregime.
Shapir wordt al genoemd in de database van de VN-Mensenrechtenraad van bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze profiteren van de illegale nederzettingen van Israël in het bezette Palestijnse gebied. Aangezien CAF aan alle criteria voldoet, zal het hoogstwaarschijnlijk worden genoemd in de volgende update van deze VN-database.

Een aantal andere bekende bedrijven, zoals Alstom, Siemens, Systra, Bombardier en Macquarie, hebben zich in 2019 teruggetrokken uit aanbestedingen van het JLR-project, in sommige gevallen specifiek uit bezorgdheid over de gevolgen voor de mensenrechten.
Verschillende NGO’s en het European Legal Support Centre hebben alarm geslagen en aan CAF uitgelegd dat haar zakelijke activiteiten met de JLR rechtstreeks bijdragen aan de verankering van de illegale annexatie van bezet Oost-Jeruzalem door Israël en aan ernstige schendingen van de fundamentele mensenrechten van de Palestijnen.

Maatschappelijke oppositie tegen CAF’s zakelijke activiteiten met de JLR:
In 2019, voordat CAF het JLR-contract officieel kreeg toegekend, legden de werknemersvertegenwoordigers van de belangrijkste CAF-fabrieken in Beasain en Irun een openbare verklaring af waarin het bedrijf werd opgeroepen om zich terug te trekken uit de JLR-aanbesteding. Niettemin werd het consortium onder leiding van CAF en Shapir in augustus 2019 door het Israëlische ministerie van Financiën geselecteerd om de JLR te leiden.

In februari 2020 lanceerden Baskische BDS-activisten de campagne “CAF: Get off the Apartheid Train”. De campagne heeft sindsdien een internationale dimensie gekregen: CAF heeft aanbestedingen en contracten verloren in Mexico, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk als gevolg van campagnes voor de uitsluiting van overheidsopdrachten vanwege haar betrokkenheid met het illegale JLR-project.
Campagnevoerders hebben de betrokkenheid van het CAF bij de JLR ook aangekaart in verschillende parlementen, onder meer in de Baskische autonome regio, waarvan de regering een CAF-aandeelhouder is, evenals in de Spaanse en Navarrese parlementen en de parlementen van Noorwegen en de EU.

Ondanks de duidelijke onwil van CAF om de mensenrechten en het internationaal humanitair recht te respecteren, weten actievoerders dat CAF de hitte voelt. De maatschappelijke en groeiende internationale druk zal blijven bestaan totdat CAF haar zakelijke activiteiten met de JLR en grove mensenrechtenschendingen beëindigt.

Doneren

Bron: BDS movement.net:
https://bdsmovement.net/news/caf-general-assembly–will-company-respect-human-rights

BDS Nederland op Twitter