6 November 2015

Amsterdam wil ‘niets’ met Israëlische nederzettingen, leger en Ministerie van Defensie

De Gemeente Amsterdam heeft na een lange zomer vergaderen over samenwerking met Tel Aviv besloten op geen enkele wijze, direct of indirect financiële betrekkingen met “illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied” te onderhouden. Er wordt geen invoer of uitvoer van en naar de Israëlische nederzettingen tot stand gebracht. Het College van B&W erkent dat er een verbondenheid is tussen Israëlische startups en de defensie-industrie. Daarom zal Amsterdam binnen de toekomstige projecten niet samenwerken met partijen die een band hebben met het Israëlische leger en/of Ministerie van Defensie.

Amsterdam volgt een internationale trend om te breken met illegale Israëlische nederzettingen en loopt daarmee voor op de Nederlandse regering en de EU. De gemeente volgt hoofdsteden als Kopenhagen (Denemarken) en Reykjavik (IJsland), die al eerder besloten geen handel te drijven met nederzettingen.

Het voorstel tot samenwerking, dat volgens Burgemeester van der Laan zich vooral op mensen richt en niet op overheid, werd aangenomen, maar wel met zeer kritische kanttekeningen die via vijf moties naar voren werden gebracht. Zo zal er een aanzienlijk deel van het budget naar mensenrechtenorganisaties gaan. De Raad stemde in met de motie om met NGO’s die ‘mensenrechtenschendingen aan de kaak stellen’ te spreken, en organisaties zoals ACRI, Gisha en Adalah een platform te bieden.

Lees verder op amsterdamvoorpalestina.nl

 

BDS Nederland op Twitter