20 January 2015

Apartheidsbussen geweerd uit Haarlem/IJmond

Vandaag werd het nieuws bekend dat de Provincie Haarlem Connexxion heeft gekozen als toekomstig vervoersbedrijf voor Haarlem en IJmond. Dit betekent dat  EBS, de Europese dochter van het Israelische EGGED, de gunning is misgelopen. Het Breed Platform Palestina (BPP) in Haarlem heeft zich sterk ingezet tegen gunning van het contract aan EBS/EGGED, vanwege de betrokkenheid van dat bedrijf bij Israels nederzettingenbeleid.

EGGED exploiteert buslijnen naar al Israels illegale nederzettingen. Deze lijnen zijn voor Palestijnen niet toegankelijk. EGGED is daarmee medeplichtig aan Israels illegale kolonisatie van Palestijns gebied, en werkt mee met Israels apartheidsbeleid jegens de Palestijnen.
Het bestuur van docP is verheugd over de uitkomst van deze aanbesteding en feliciteert BPP met zijn succesvolle campagne.

Hieronder het persbericht dat het Breed Platform Palestina in Haarlem vandaag heeft uitgebracht:

Het Breed Platform Palestina in Haarlem (BPP) is tevreden dat busmaatschappij EBS de concessie om de komende 10 jaar het openbaar busvervoer uit te voeren in Haarlem en IJmond niet krijgt. Het gaat om een bedrag van 320 miljoen euro, dat nu aan de neus voorbij gaat van dit Israelische bedrijf, dat medeplichtig is aan Israels schendingen van het internationaal recht in Palestijns bezet gebied. Op 1 december 2014 voerde het BPP uitgebreid actie tegen de mogelijke komst van EBS. Met succes, zoals nu blijkt.

De uitgebreide actie van BPP op 1 december 2014 begon met het schilderen van de tekst “Geen plaats voor apartheid in de bus” op het busstation Tempelierstraat en eindigde op het provinciehuis waar met de gedeputeerde werd gesproken en ook een Provinciale Staten-commissie werd toegesproken. De actie werd ondersteund door een petitie waar in een week tijd 500 handtekeningen onder kwamen. Een belangrijk thema waren de OESO-normen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Deze richtlijnen, waar Nederland aan gebonden is, schrijven voor dat bedrijven en overheden zich op de hoogte moeten stellen van eventuele mensenrechtenschendingen in de keten van bedrijven waar zij zaken mee doen en die niet mogen tolereren. De provincie kreeg hierover een gedegen document van het BPP.

De moedermaatschappij EGGED van EBS maakt zich schuldig aan de exploitatie van bussen die alleen voor joden toegankelijk zijn. Een systeem van apartheid, dus. Bovendien verdient EGGED veel geld aan de illegale nederzettingen, doordat het busvervoer exploiteert naar die nederzettingen. Dat zijn zulke ernstige schendingen van bovengenoemde richtlijnen dat de provincie daar problemen meer gekregen zou hebben.

Officieel is EBS afgevallen bij de vergelijking van de biedingen. Syntus en Connexxion waren beter. Welke criteria er bij de vergelijking zijn aangelegd is nog niet bekend, maar mensenrechten moeten hier in hebben meegespeeld. Het BPP wil meer weten over de aangelegde criteria en overweegt eventueel een WOB-verzoek om dit helder te krijgen.

De actie van het BPP is onderdeel van de internationale BDS-campagne (Boycot, Divestment and Sanctions), waar Israelische bedrijven steeds vaker mee te maken krijgen. De afwijzing van EBS zal dan ook in Jeruzalem worden gevoeld als een protest tegen de Israelische misdaden in bezet Palestina.

BDS Nederland op Twitter