18 March 2019

Balfour conferentie 17/03: zes stappen om beweging te brengen in rampzalige situatie

Joden en Palestijnen zullen het “heilige land” voor altijd met elkaar moeten delen. Op de Balfour conferentie in Edinburgh en Glasgow werden gisteren zes dringende maatregelen geformuleerd om een apartheidsstaat te voorkomen. De meerdaagse conferentie – op deze twee plaatsen – werd georganiseerd door het Balfour Project, een binnen de Britse universiteiten belangrijk platform voor discussie over Palestina en Israël, met veel aandacht voor de historische oorzaken van de huidige situatie.

Bemoeienis buitenwereld noodzakelijk

Op de weg naar vreedzame coëxistentie hebben joden en Palestijnen de buitenwereld nodig. Donald Trump is daarbij een obstakel. In het Schotse Edinburgh en in Glasgow waren 350 respectievelijk 300 mensen bijeen om over de rampzalige gevolgen te praten van de toezegging die Lord Balfour ooit (in 1917) namens Britse regering deed aan de zionistische lobby in Europa. Belangrijke conclusies waren tijdens de driedaagse conferentie dat Groot-Brittannië een historische verantwoordelijkheid draagt en dat Gaza een integraal deel van Palestina vormt. Interessant is de oproep tot actie die in Edinburgh werd gepresenteerd door Sir Vincent Fean, voorzitter van het Balfour Project en voormalige Britse Consul-Generaal (2010 – 2014) in Jeruzalem.

Oproep van ‘Edinburgh’

De oproep is gedateerd 17 maart 2019 en gaat uit van twee staten – Israël en Palestina, langs de ‘groene lijn’ van 1967 – met gelijke rechten voor joden en niet-joden in beide staten. Nb: Er zijn internationaal steeds meer twijfels of een twee statenoplossing nog haalbaar is, maar de essentie van ‘Glasgow’ is dat de inwoners gelijke rechten moeten hebben.

Verkorte versie van de zes eisen

(zie bovenstaande link voor de volledige Engelstalige tekst)

Naar een onafhankelijke Palestijnse staat: een Schotse oproep tot actie

Israël/Palestina: Gelijke Rechten

  • Een: Een einde aan de afsluiting van Gaza;
  • Twee: Echte geloofsvrijheid voor joden, moslims en christenen op de heilige plaatsen in Jeruzalem, dat de gedeelde hoofdstad van de twee staten moet zijn;  
  • Drie: Respecteren van de VN-resoluties, die de nederzettingen illegaal verklaren en alle staten oproepen onderscheid te maken tussen Israël en de bezette gebieden;
  • Vier: Het ter verantwoording roepen voor het schenden van internationaal recht en daaruit consequenties trekken;
  • Vijf: Erkenning van de Palestijnse staat door het Verenigd Koninkrijk en zijn Europese partners;
  • Zes: Zelfverplichting door het Verenigd Koninkrijk om de fundamentele rechten van beide volkeren te verdedigen, inclusief hun recht op veiligheid. Bewegingsvrijheid tussen Gaza en de rest van Palestina en van Palestina naar derde landen hoort daarbij.

Balfour Project, 17 March 2019

De redactie

Foto: De Engelsen verlaten Haifa in 1948 en geven de zionistische terreurgroepen vrij spel

BDS Nederland op Twitter