19 September 2021

BDS-activisten verstoren het Israeli Stage Festival met de boodschap: Geef apartheid geen podium!

 

Op zaterdag 18 september verstoorde een groep activisten van Free Palestine Maastricht en BDS Nederland de eerste voorstelling van het Israeli Stage Festival in cultureel studentencentrum Crea in Amsterdam. Sommige activisten werden met geweld verwijderd uit de zaal.

Zij maakten met deze actie de aanwezigen duidelijk dat dit festival met de slogan: “Israeli culture is back to LIVE in the Netherlands” onderdeel is van de “Brand Israel” campagne van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken: moedwillig gebruik maken van kunst en cultuur om de aandacht af te leiden van Israëls voortdurende wandaden: mensenrechtenschendingen, onderdrukking en apartheid.

Het geeft geen pas apartheid een podium te geven en “Israëlische cultuur terug tot leven te brengen” terwijl Palestijnen een normaal leven wordt ontzegd en ontnomen.

 

 

Wie Israël zegt, denkt hoogstwaarschijnlijk in eerste instantie aan soldaten, bezetting en geweld. En al helemaal met het geweld in Oost-Jeruzalem en Gaza van de afgelopen lente nog zo vers in het geheugen. Voor het eerst kantelde de Nederlandse publieke opinie duidelijk. Mensen laten zich geen rad meer voor ogen draaien. De beelden komen via sociale media rechtstreeks onze woonkamers binnen.

Brand Israël

De recente rapporten over apartheid in Israël zijn hoogstwaarschijnlijk ook niet aan jou voorbij gegaan en bevestigen het onrecht.

Kortom, geen goede PR. Tijd voor een charmeoffensief dus: het Israel Stage Festival. Onder het motto “Israeli culture is back to LIVE in the Netherlands” presenteren zij vijf culturele voorstellingen in 4 Nederlandse steden.

Toeval, dacht je? Nou nee, niet bepaald. De vorige editie van dit festival vond plaats in 2014, kort na de verwoestende bombardementen op Gaza die 2100 mensen het leven kostten en 11.000 gewonden opleverden. Eén blik op de sponsoren bevestigt: dit festival is onderdeel van de “Brand Israel Campaign”. Die werd in 2009, vlak na de verwoestende aanvallen op Gaza in het kader van Operation Cast Lead, door het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in het leven geroepen.

Zij kondigden aan bekende schrijvers, theatermakers en andere kunstenaars uit te gaan zenden om “het mooie gezicht van Israël” te tonen en de verschrikkingen van bezetting, onderdrukking en apartheid weg te poetsen. Kunstenaars en instellingen ontvangen financiële steun van Buitenlandse zaken met het doel internationaal het imago van Israël op te vijzelen en de publieke aandacht van Israëls oorlogsmisdaden af te leiden. Soms moeten kunstenaars daarvoor een verklaring ondertekenen waarin zij beloven Israëls belangen in het buitenland te zullen bevorderen.

Tegelijk saboteert Israël stelselmatig kunstuitingen van Palestijnse origine en probeert het zich de Palestijnse cultuur volledig toe te eigenen of zelfs geheel uit de geschiedenis te schrappen. Bovendien zijn Palestijnse kunstenaars een mikpunt van Israëlisch geweld, willekeurige arrestaties en deportatie.

Sponsors

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken sponsort dit festival via de Israëlische ambassade en ook het ministerie van Aliyah (het exclusieve recht op terugkeer voor wie dan ook van joodse afkomst, maar verboden voor Palestijnen) is één van de sponsoren.

Het is pijnlijk om te zien dat ook Maror-gelden worden gespendeerd aan dit artwash-project. De Maror-gelden zijn gerestitueerde joodse tegoeden voor tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofde joodse bezittingen. De gelden zijn bestemd voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland. Kunst voor en door de joodse gemeenschap kan daar deel van uitmaken, maar het wordt pijnlijk als die kunst wordt misbruikt om Israëls misdaden tegen de menselijkheid te verbloemen, want dat zijn apartheid en onderdrukking volgens internationaal recht.

En de gemeente Amsterdam besteedt middels het Amsterdams Fonds voor de Kunst geld van de belastingbetaler aan de normalisering van Israëlische apartheid.

Culturele boycot

De culturele boycot van de BDS-beweging richt zich niet tegen individuele Israëlische artiesten, maar tegen de artwash-campagne van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij roepen theaters op geen podium te bieden aan apartheid. Wij vragen liefhebbers van kunst en cultuur zich niet voor het Israëlische propagandakarretje te laten spannen. Wij willen dat publieke fondsen geen geld besteden aan het verbloemen van mensenrechtenschendingen.

Dit festival promoot een leugenachtig “Merk Israël” met de slogan “Israeli culture is back to LIVE in the Netherlands”. But what about Palestinian culture and Palestinian LIVES?

“Geef Apartheid geen Podium!”

Bekijk hier de flyer die werd uitgereikt aan bezoekers en voorbijgangers.

 Ja, ik doneer

 

Lees ook:

The Cultural Boycott of Israel: Everything you need to know

BDS Nederland op Twitter