7 February 2018

BDS beweging genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede

Het Noorse parlementslid Bjørnar Moxnes heeft de BDS beweging voor Palestijnse rechten officieel genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Hij deed dit met steun van zijn partij, de progressieve Rødt partij en hij legt uit dat BDS “zonder enige reserve gesteund zou moeten worden  door alle democratisch-gezinde mensen en staten”.

Verklaring door Noors parlementslid Bjørnar Moxnes over de nominatie van de BDS-beweging voor Palestijnse rechten voor een Nobelprijs voor de Vrede:

Als lid van het Noorse parlement ben ik er trots op mijn gezag als gekozen ambtenaar te gebruiken om de Boycott, Desinvestering en Sancties (BDS) beweging voor Palestijnse rechten te nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Het nomineren van de BDS-beweging komt volledig overeen met de principes die mijn partij en mij na aan het hart liggen. Net als de BDS-beweging staan wij volledig achter het stopzetten van een opkomende racistische en rechtse politiek die veel teveel van onze wereld teistert en voor het verzekeren van vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid voor alle volkeren.

De BDS-beweging wordt geïnspireerd door de Zuidafrikaanse anti-apartheidbeweging en de Amerikaanse beweging voor burgerrechten en in een Palestijnse, van onderop geleide vreedzame, wereldwijde mensenrechtenbeweging die aandringt op het gebruik van economische en culturele boycots om een eind te maken aan de Israelische schendingen van Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht.

De BDS-beweging wil een einde maken aan het militaire bewind dat Israel al een halve eeuw uitoefent over 4,5 miljoen Palestijnen, inclusief de slopende tien jaar oude illegale blokkade, een collectieve straf die verstikkend is voor bijna 2 miljoen Palestijnen in Gaza, de voortgaande gedwongen huisuitzettingen van Palestijnen en de diefstal van Palestijns land middels de bouw van illegale nederzettingen op de bezette Westelijke  Jordaanoever. De beweging streeft naar gelijke rechten voor Palestijnse burgersd van Israel, die momenteel gediscrimineerd worden door tientallen racistische wetten en het verkrijgen van het internationaal erkende recht van Palestijnse vluchtelingen om naar hun huizen en land terug te keren waarvan ze verdreven zijn. Palestijnse vluchtelingen zijn bijna 50 procent van alle Palestijnen en hun recht op terugkeer, dat alle vluchtelingen wettelijk gezien hebben, wordt hen ontzegd, puur en alleen vanwege hun etniciteit.

De doelstelling en het streven van de BDS-beweging voor fundamentele mensenrechten zijn onberispelijk. Ze zouden zonder voorbehoud moeten worden gesteund door alle democratisch gezinde mensen en staten.

De internationale gemeenschap heeft een lange geschiedenis van het ondersteunen van geweldloze maatregelen als boycots van, en desinvestering in, bedrijven die profiteren van mensenrechtenschendingen. Internationale steun voor zulke maatregelen was doorslaggevend in de strijd tegen de apartheid in Zuid Afrika en het racistische koloniale bewind in voormalig Rhodesië.

Als de internationale gemeenschap zich verbindt tot het steunen van BDS om een eind te maken aan de bezetting van Palestijns gebied en de onderdrukking van het Palestijnse volk, zal dat nieuwe hoop ontsteken voor een rechtvaardige vrede voor Palestijnen, Israeli’s en alle volkeren in het hele Midden Oosten.

De BDS-beweging is onderschreven door prominent figuren, waaronder de voormalige Nobelprijswinnaars Desmond Tutu en Mairead Maguire. Er is groeiende steun door vakbonden, academische organisaties, kerken en bewegingen van onderaf voor de rechten van vluchtelingen, immigranten, arbeiders, vrouwen, inheemsevolkeren en de LGBTQI gemeenschap. De beweging wordt steeds meer omarmd door progresseive Joodse groepen en anti-racistische bewegingen wereldwijd.

Elf jaar na het begin van BDS, is het de hoogste tijd om ons ertoe te verplichten geen kwaad te doen en voor alle staten om een eind te maken aan hun medeplichtigheid bij Israel’s militaire bezetting, racistisch apartheidsbewind, voortgaande diefstal van Palestijns land en andere flagrante mensenrechtenschendingen.

Een Nobelprijs voor de Vrede toekennen aan de BDS-beweging zou een krachtig signaal zijn dat de internationale gemeenschap gebonden is aan het steunen van een rechtvaardige vrede in het Midden Oosten en het gebruik van vreedzame middelen om het militaire bewind, en meer algemeen schendingen van het internationaal recht, te beëindigen.

Mijn hoop is dat deze nominatie een bescheiden, maar noodzakelijke, stap is bij het scheppen van een waardigere en mooiere toekomst voor alle volkeren in de regio.

(Dit is een vertaling van het artikel op bdsmovement.net, dat u hier kunt lezen)

BDS Nederland op Twitter