2 October 2017

BDS: BOYCOT, DESINVESTERING EN SANCTIES

In 2005 hebben 171 maatschappelijke Palestijnse organisaties opgeroepen tot vreedzaam verzet tegen Israel. Een oproep tot boycot, desinvesteren en sancties (BDS) tegen Israel totdat het haar verplichtingen ten aanzien van de Palestijnen, conform het international recht, nakomt. Sinds 2005 is er een groeiende internationale beweging ontstaan tegen de Israëlische Apartheid. De stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina, docP, is in 2012 opgericht en zet zich in om BDS in Nederland te ondersteunen, te bundelen en te versterken.
De campagne voor boycot, desinvestering en sancties (BDS) heeft als doel op te komen voor de rechten van het Palestijnse volk en richt zich op de belangen van vluchtelingen, van de Palestijnen die leven onder militaire bezetting op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, en op de Palestijnen woonachtig in Israel. De oproep dringt aan op verschillende vormen van boycot tegen Israel, zolang Israel haar verplichtingen volgens het internationaal recht niet nakomt. Deze verplichtingen zijn:
1. Het beëindigen van de bezetting (en het koloniseren) van het Arabisch gebied dat in juni 1967 bezet werd en het afbreken van de muur (VN Resolutie 242);
2. Het erkennen van de fundamentele rechten en de volledige gelijkwaardigheid van de Arabisch-Palestijnse inwoners van Israel (VN Verdrag tegen Apartheid);
3. Het respecteren, beschermen en promoten van de rechten van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen en bezittingen (VN Resolutie 194).
De wereldwijde oproep voor een campagne van Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) tegen Israel, totdat het zich houdt aan het internationaal recht en de rechten voor de Palestijnen respecteert, is geïnitieerd door 101 Palestijnse organisaties in 2005, en wordt gecoördineerd door het Palestinian BDS National Committee (BNC, opgericht in 2007). BDS is een strategie die gewetensvolle mensen de mogelijkheid geeft om een effectieve rol te spelen in de Palestijnse strijd voor rechtvaardigheid.
Boycots richten hun pijlen op producten en bedrijven (zowel Israelische als internationale) die profiteren van het schenden van Palestijnse rechten en op Israelische sport-, culturele en academische instituten. Iedereen kan Israelische goederen boycotten, door geen producten te kopen die gemaakt zijn in Israel of door Israelische bedrijven. Actievoerders- en groepen roepen consumenten op om geen Israëlische producten te kopen, en bedrijven om geen goederen te kopen of verkopen.
Israelische culturele en academische instituten dragen direct bij aan het in stand houden, verdedigen en witwassen van de onderdrukking van de Palestijnen, terwijl Israel bewust probeert om haar internationale imago te verbeteren door middel van academische en culturele samenwerkingsprojecten. Als onderdeel van de boycot voeren academici, kunstenaars en consumenten actie tegen deze vorm van samenwerking en ‘rebranding’. Een groeiend aantal kunstenaars heeft geweigerd om te exposeren of om op te treden in Israel.
Desinvestering houdt in: het bestoken van corporaties die medeplichtig zijn aan het schenden van Palestijnse rechten, en er daardoor voor zorgen dat o.a. universitaire investeringen, portfolio’s en pensioenfondsen niet worden aangewend om de betreffende bedrijven te financieren. Deze inspanningen zorgen voor meer bewustwording over de gevolgen van het Israelische beleid en moedigen bedrijven aan om hun economische invloed te gebruiken om druk uit te oefenen op Israel om een einde te maken aan het systematisch ontkennen van Palestijnse rechten.
Sancties vormen een essentieel onderdeel van het laten blijken van afkeuring voor de handelswijze van een land. Israel’s lidmaatschap van diverse diplomatieke en economische forums zorgt voor zowel een onverdiende vorm van respect als voor materiële ondersteuning van acties van Israel. Door de oproep tot sancties tegen Israel informeren actievoerders de maatschappij over de schendingen van internationaal recht en roepen ze op om de medewerking van andere naties aan deze schendingen te beëindigen.
Meer info over BDS: www.bdsmovement.net

BDS Nederland op Twitter