12 January 2018

BDS criminaliseren? Minister Zijlstra begint zijn rug te rechten.

BDS is geen antisemitisme, zei Zijlstra tegen de Israelische president Rivlin.

Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra bezoekt het Midden-Oosten. Hij deed deze dagen Israel aan en Ramallah, de stad in bezet gebied waar de Palestijnse “regering” zetelt. Nederland is tijdelijk van belang in het Midden-Oostenconflict. Zoals veel landen is Nederland geen vast lid van de Veiligheidsraad, maar mag bij toerbeurt aanschuiven. Vanaf 1 januari j.l. zit ons land in dit belangrijkste orgaan van de Verenigde Naties. Daarom wordt nu extra gelet op wat Zijlstra zegt. Bovendien neemt iedereen aan dat Zijlstra zijn standpunten in Brussel afstemt met de Europese Unie.

Toen het in het gesprek met Rivlin over BDS en antisemitisme ging (wij nemen aan dat de Israelische president hierover begon) verschilden de heren van mening. Terwijl Rivlin naar voren bracht dat de BDS-boycot een vorm van antisemitisme is gaf de Nederlandse minister te kennen dat hij het daarmee oneens was. De Nederlandse regering, zo zei Zijlstra, is wel tegen BDS.

De minister is van de VVD, de partij die vrij recent nog bij monde van Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra niet helemaal duidelijk was ten aanzien van kritiek op Israel en vrijheid van meningsuiting. De minister heeft dus in korte tijd een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Dat is goed en daarom vergeven wij hem de dooddoener waarmee de minister zijn statement afrondde: “When BDS and antisemitism come together, we will fight them.” Daarmee zegt hij, dat als je BDS combineert met een strafbaar feit, dan gaan wij daartegen optreden. Dat is een dooddoener want dat geldt niet alleen voor boycotters maar ook voor voetballers, banketbakkers en notarissen.

Vermeldenswaard is nog hoe het Nederlandse CIDI deze discussie vandaag op zijn site beschreef: “Volgens Rivlin is antisemitisme gelegitimeerd geraakt door de BDS-campagne tegen Israel. Hierop liet Zijlstra weten dat Nederland “tegen BDS, en fel tegen antisemitisme is.”

de redactie

BDS Nederland op Twitter