5 November 2021

BDS NL voor Klimaatrechtvaardigheid: ben jij er ook bij?

Palestina is een kwestie van klimaatrechtvaardigheid

 

De strijd tegen kolonialisme, racisme en militarisering, en voor klimaat-, economische en sociale rechtvaardigheid zijn nauw met elkaar verbonden. Ook Palestijnen streven naar klimaatrechtvaardigheid door regeringen en bedrijven ter verantwoording te roepen. Palestina is een kwestie van klimaatrechtvaardigheid.

BDS Nederland sluit zich dan ook aan bij wereldwijde oproep voor klimaatrechtvaardigheid op COP26 deze week, en staat in gehele solidariteit met en ondersteuning van de wereldwijde klimaatdemonstraties op 6 november. Hierbij komt echter wel een kanttekening: we moeten de deelname van het groen-wassende en apartheid-ondersteunde Joods Nationaal Fonds aan de COP26 ontmaskeren.

 

Wat is COP26?

Elk jaar houden de Verenigde Naties een wereldwijde conferentie over klimaatverandering die bekend staat als de ‘Conferentie van de Partijen’. Van 31 oktober 2021 tot 12 november 2021 ontmoeten wereldleiders elkaar in Glasgow voor de 26e jaarlijkse sessie, of COP26.

De klimaatnoodsituatie richt verwoesting aanricht op elk continent, maar onevenredig armere landen en onderdrukte gemeenschappen voelen het meeste van deze schade. De beslissingen die op de COP26 worden genomen zullen dan ook verstrekkende gevolgen hebben voor degenen die momenteel het meest worden getroffen door klimaatverandering.

 

Palestina is een kwestie van klimaatrechtvaardigheid!

De catastrofale klimaatcrisis wordt verergerd door wereldwijde ongelijkheid en onderdrukking, en de verantwoordelijkheid ligt bij medeplichtige regeringen en bedrijven die winst voor mens en planeet stellen.

Dit geldt vooral als het gaat om de Israëlische apartheid. De klimaatcrisis treft onevenredig veel Palestijnen die leven onder, en zich verzetten tegen, de Israëlische bezetting, apartheid en het vestigingskolonialisme. Inheemse Palestijnen die onder deze omstandigheden leven, zonder controle over hun land of natuurlijke hulpbronnen, zijn zeer kwetsbaar voor de klimaatcrisis. Dit is klimaatapartheid. En nu Israel de hulpbronnen monopoliseert, verergeren de stijgende temperaturen de woestijnvorming en de water- en landschaarste, waardoor de klimaatapartheid wordt verankerd.

Israëlische bedrijven zoals Netafim, Mekorot en Haifa Chemicals, evenals vestigingskolonie organisaties zoals het Joods Nationaal Fonds (JNF) spelen een sleutelrol in de vernietiging van de Palestijnse landbouw door de Israëlische apartheid, de onteigening van Palestijnse boeren,  en de landroof om Israël’s illegale bezetting te versterken. Terwijl Israel de Palestijnse landbouw en het levensonderhoud van boeren vernietigt, apartheid beoefent en Palestijnse gronden koloniseert via agro-business, verkoopt Israel zichzelf en zijn agri-business-industrie in het mondiale zuiden als oplossingen voor duurzame landbouw. Toch zijn deze praktijken vaak uitbuitend, onhoudbaar en verergeren ze bestaande problemen in verschillende regio’s.

Multinationale bedrijven zoals AXA en HSBC zijn ook medeplichtig aan Israël’s onderdrukking van het Palestijnse volk. Ze investeren in bedrijven en banken die Israel bewapenen, de illegale nederzettingen financieren, en Palestijns land en natuurlijke hulpbronnen plunderen.

 

Israel wast apartheid groen!

Apartheid Israel projecteert een vals klimaatvriendelijk imago, terwijl het Palestijnse natuurlijke hulpbronnen plundert en het milieu vernietigt. Sinds de bezetting van de rest van Palestina in 1967 – de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook – heeft Israel meer dan 2,5 miljoen bomen ontworteld, waaronder meer dan 800.000 oude Palestijnse olijfbomen.

De racistische en valse bewering van Israel, dat de zij “de woestijn laten bloeien”, is bedoeld om de gewelddadige vernietiging van de Palestijnse samenleving en haar niet-duurzame landbouw en watergebruik te verbergen. Zo is 97,7% van Israël’s elektriciteitsproductie afkomstig van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas dat gedeeltelijk wordt gewonnen door illegale plundering van Palestijnse gasbronnen. De Oostmediterrane pijpleiding, of EastMed, is een geplande offshore/onshore aardgaspijpleiding, die de energiebronnen van de Israëlische apartheid rechtstreeks met Europa verbindt. Israel ontzegt de Palestijnen niet alleen de toegang tot gasreserves voor de kust van Gaza, maar heeft deze bronnen ook illegaal geëxploiteerd voor haar exclusieve voordeel, terwijl zij de inheemse Palestijnen inkomsten ontneemt. Al die tijd blijven twee miljoen Palestijnen in Gaza te kampen met acute elektriciteitstekorten, verergerd door de weigering van Israel om haar verplichtingen als bezettingsmacht na te komen.

Via de EuroAsia Interconnector probeert apartheid Israel daarnaast energie naar Europa te exporteren om afhankelijkheid te creëren van haar, op fossiele brandstoffen gebaseerde en illegaal opgewekte, energiebronnen. Cruciaal is dat de Interconnector het elektriciteitsnet van Europa zou verbinden met het elektriciteitsnet van Israel, dat de illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden (OPT) omvat, inclusief Oost-Jeruzalem, waardoor Europa betrokken is bij de oorlogsmisdaden van Israel.

 

Ontmasker het JNF!

Het groenwas- en apartheidsbeleid van Israel wordt mogelijk gemaakt door medeplichtige regeringen, bedrijven en instellingen die het onderdrukkingsregime ondersteunen en mogelijk maken. Een van die belangrijke instellingen is het Joods Nationaal Fonds. Al 120 jaar is het JNF verantwoordelijk voor de etnische zuivering van inheemse Palestijnen. Meest recentelijk stond het JNF achter de sloop en verdrijving van Palestijnse families in wijken in Oost-Jeruzalem, zoals Silwan, als onderdeel van haar betrokkenheid bij de ondersteuning van illegale uitbreiding van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Nu probeert het JNF haar misdaden groen te wassen als deelnemer aan de COP26-klimaattop! Sluit je aan bij de BDS-beweging op COP26 om de JNF te ontmaskeren!

 

Het Joods Nationaal Fonds wast Israëlische apartheid groen. #ExposeJNF now!

Onderneem nu actie!

Multinationale en Israëlische bedrijven wassen de Israëlische apartheid en vernietiging van het milieu groen. Deze zaterdag, 6 november, om 13 uur, zal de nationale kilmaatmars in Amsterdam plaatsvinden. Hierbij roept BDS Nederland op om een Palestine Solidarity Bloc te vormen tijdens de mars: tegen Israëlisch klimaatkolonialisme, tegen de groen-was strategieën van Multinationale en Israëlische bedrijven, en voor radicale klimaatrechtvaardigheid wereldwijd. Ben jij er ook bij? 

BDS Nederland op Twitter