3 July 2017

BDS successen in Zwitserland, Spanje en VK

De Israelische campagne tegen de wereldwijde BDS beweging heeft de afgelopen tijd een paar gevoelige nederlagen geleden.

Zwitserland

Op 13 juni sprak de Zwitserse senaat zich uit tegen pogingen BDS te criminaliseren en financiering door de Zwitserse overheid te blokkeren van organisaties die zich inzetten voor bevordering van Palestijnse mensenrechten. Voorstellen hiertoe werden ingediend door Zwitserse rechtse partijen die lobbyen voor Israel.

Door niet akkoord te gaan met het verbod op steun aan het wettelijk vastgelegd recht te pleiten voor BDS met als doel een eind te maken aan Israelische mensenrechtenschendingen van Palestijnen, sluit Zwitserland aan bij Europese landen die zich eerder hierover uitspraken. In 2016 bekrachtigden de Europese Unie en de regeringen van Zweden, Ierland en Nederland het recht om BDS in te zetten ter bevordering van vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor de Palestijnse bevolking. Dit recht is gewaarborgd door de grondrechten van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.

Mensenrechtenadvocaat en lid van ‘BDS Zwitserland’ Roman Vonwil:

“Dit is een overwinning voor mensenrechtenverdedigers en een nederlaag voor de Israelische lobbygroepen die druk uitoefenen op parlementen in Europa om de antiracistische, vreedzame BDS beweging voor Palestijnse rechten te vereenzelvigen met antisemitisme en om geen subsidie meer te verlenen aan Palestijnse NGO’s die BDS onderschrijven. Het betekent een overwinning voor vrijheid van meningsuiting en mensenrechten.”

Spanje

In april 2017 deed de centrale Spaanse regering voor het eerst een soortgelijke uitspraak. Deze uitspraak bevestigde officieel dat het recht om te pleiten voor BDS in solidariteit met de Palestijnse strijd wordt beschermd door wetten die vrijheid van meningsuiting garanderen.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken antwoordde op een vraag vanuit de commissie Internationale Zaken van het progressieve Unidos Podemos blok in het Spaanse parlement over het regeringsstandpunt t.a.v. BDS:

“De regering eerbiedigt ten volle de door burgerinitiatieven georganiseerde activiteiten en campagnes die binnen het raamwerk van vrije meningsuiting vallen, zoals gewaarborgd in ons politieke systeem.”

Eind juni heeft het Spaanse parlement unaniem een motie aangenomen waarin het recht om te pleiten voor BDS wordt erkend zoals gewaarborgd door het recht op vrije meningsuiting en het recht op vereniging.

Verenigd Koninkrijk

De Britse solidariteitsbeweging ‘Palestine Solidarity Campaign (PSC-UK)’ heeft in juni een belangrijke overwinning behaald. De geplaagde Tory minderheidsregering leed een nieuwe nederlaag doordat delen van haar Beleidsnota voor overheidsinvesteringen door lokale pensioenstelsels (LGPS) nietig zijn verklaard omdat zij onwettig zijn.

In september 2016 werd deze Beleidsnota door het Departement voor Lokale Overheden en Gemeenschappen afgekondigd, specifiek bedoeld voor inperking van desinvesteringscampagnes tegen Israelische en internationale bedrijven die betrokken zijn bij Israels schendingen van internationaal recht, alsook om de Britse defensie-industrie te beschermen. Die Beleidsnota kwam er, ondanks dat een openbare raadpleging uitwees dat 98% van de respondenten van mening waren dat deze maatregelen niet moesten worden genomen. Pensioengerechtigden zouden tegen hun geweten en overtuiging in worden gedwongen te investeren in bedrijven die medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.

Het Britse Administratieve Rechtscollege verklaarde dat de regering oneigenlijk had gehandeld door de pensioenwet te gebruiken voor uitvoering van haar buitenlands en defensie beleid. Dienovereenkomstig werden de betreffende passages uit de Beleidsnota onwettig verklaard en worden lokale pensioenstelsels niet langer beperkt in hun besluitvorming.

De directeur van PSC-UK verklaarde:

“Onze recent uitgevoerde opiniepeiling laat zien dat 43% van de burgers BDS te rechtvaardigen vindt. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat dit recht door het Hof is bevestigd in de maand dat de illegale bezetting van Palestina al 50 jaar voortduurt. PSC zal met hernieuwde kracht doorgaan met de campagne voor rechtvaardigheid voor het Palestijnse volk.”

Bovenstaand artikel is een ingekorte versie van twee berichten op www.bdsmovement.net van 16 juni en 22 juni 2017.

 

BDS Nederland op Twitter