12 August 2016

Bedreiging Kiswanson raakt hele solidariteitsbeweging

Enkele Nederlandse media inclusief het NOS Journaal besteedden de afgelopen dagen goede aandacht aan de zeer opvallende kwestie Nada Kiswanson. Deze Palestijnse met de Jordaanse en Zweedse nationaliteit wordt al maandenlang op een bedreigende maar ook zeer geraffineerde manier lastig gevallen. Zie op deze site het artikel Wordt Nada Kiswanson bedreigd door de Mossad?: Het motief van de aanvallers is het werk dat Kiswanson doet voor de mensenrechtenorganisatie Al-Haq, en via Al-Haq voor het Internationaal Strafhof dat gevestigd is in Den Haag. Zie ook het uitstekende voorpagina artikel Mensenrechtenjurist in Nederland ernstig bedreigd van Leonie van Nierop in de NRC. Wie kennis neemt van deze artikelen ziet een paar dingen die niet kunnen blijven liggen.

1 Er is sprake van bedreiging (“wegvagen van de aardbodem”, etc.) en van zeer agressieve inbreuken op het privéleven van het ‘doelwit’. Ook het kind van het betreffende gezin en de sociale omgeving worden niet ontzien.

2 Dit alles speelt zich af in Nederland, een land dat zich erop beroept een belangrijke pilaar te zijn in het bouwwerk van het internationaal recht. Met de stad Den Haag als centrum daarvan. Nada Kiswanson woont voor haar werk om die reden in deze stad. Die door Nederland gekoesterde pretentie stort in als functionarissen als Kiswanson als gevolg van onbestrafte bedreiging hun werk moeten stoppen.

3 Het gehele patroon van de bedreigingen heeft de volgende kenmerken:

a Het gaat om een georkestreerde aanval, bestaande uit een reeks zeer professioneel uitgevoerde acties.

b Het gaat om een ideologisch gefundeerde aanval: bij het bestrijden van Israëlkritiek zijn alle middellen geoorloofd.

c De aanval moet ofwel uitgevoerd worden vanuit Israël, ofwel door groeperingen die in Europa zeer goed zijn vertakt en waarschijnlijk externe ondersteuning hebben.

4 De aanval op Nada Kiswanson (begin dit jaar tot heden) vindt plaats kort voor het offensief dat de Israëlische regering bij diverse gelegenheden heeft aangekondigd tegen de boycot beweging. In dat kader is in Israël op ministersniveau openlijk gesproken van “oorlog”.

5 DocP zal over deze aangelegenheid contact opnemen met andere non-profit organisaties binnen en buiten het directe Israël-Palestina ‘speelveld’.

6 Wij beraden ons over vragen die moeten worden gesteld aan de Tweede Kamer en aan de Nederlands overheid. Daarbij zal het gaan om de vraag hoe de bescherming van Nederlandse burgers c.q. inwoners tegen dit soort bedreigingen, past in het anti-terrorisme beleid van Nederland.

de redactie

BDS Nederland op Twitter