19 May 2019

Beste kabinet: jullie zijn supporter van apartheid en etnische zuivering.

Benjamin Nethanyahu is gekozen om voor de vijfde keer een regering in Israël te leiden. Hij zal binnenkort de meest nationalistische en rechtse regering in de geschiedenis van het land formeren.
Met de aanname van de natie staatwet in juli vorig jaar, waarin Israël min of meer grondwettelijk bevestigt een staat voor joodse mensen, zie ook: https://www.docp.nl/de-gevolgen-van-de-joodse-natiestaat-wet-in-israel-constitutionele-apartheid/ te zijn en de verklaring van de premier in maart dit jaar dat Israël geen staat voor al haar inwoners is, zie https://www.docp.nl/premier-nethanyahu-israel-is-geen-staat-voor-al-haar-inwoners/ heeft Israël zich open en zonder enige gene tot apartheidsstaat verklaard. Kabinet er rest u geen andere optie dan te erkennen dat er binnen uw kring bevriende naties en met uw langdurige en on-conditionele steun een apartheidsstaat is ontstaan vergelijkbaar met het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Al tientallen jaren doet Israël wat het wil. Het heeft lak aan de rest van de wereld met een verachting voor het internationaal recht, de mensenrechten, mensen levens en minachting voor de expliciete beslissingen en gedetailleerde beleidsmaatregelen genomen door mondiale instellingen en gesteund door de meeste nationale regeringen.

De afgelopen tien jaar is het land onder Nethanyahu veranderd. Het blaakt van zelfvertrouwen. Het kan doen en laten wat het wil en hoeft met niets en niemand rekening te houden. Het is opgeschoven naar nationalistisch rechts waar religie dominant is. Vrede met de Palestijnen is een non issue. De kolonisering van de Westoever gaat in sneltrein vaart verder in gelijke tred met de verdrijving van de oorspronkelijke Palestijnse bevolking. De inwoners in Gaza blijven, ondanks hun protesten, de vele doden en gewonden, de alarmerende VN rapporten over de leefbaarheid en mogelijk oorlogsmisdaden van Israël, al 12 jaar, opgesloten. Het einde van hun internering is niet in zicht.
Een tweestaten oplossing is, door Israëls gecreëerde “facts on the ground” op de Westoever, onuitvoerbaar geworden. Geen mens in Israël gelooft dat Nethanyahu 700.000, veelal hard core extreem rechtse kolonisten, naar Israël zal repatriëren.

Desalniettemin is en blijft Israël de lieveling van het kabinet. Geen enkel ander land heeft hetzelfde niveau van militaire, economische, diplomatieke en morele steun, zonder enige verplichtingen. Zelfs de wil tot handhaving op de wettelijk verplichte vermelding van de juiste oorsprong op producten uit bezet gebied ontbreekt, zie https://rightsforum.org/nieuws/de-feiten-over-israelische-wijn-die-de-vvd-niet-wil-horen/ De komende Israëlische regering, de vijfde Netanyahu-regering, maakt zich op om een verandering aan te kondigen die het kabinet moeilijk kan negeren.

De belangrijkste troef van Israël, zichzelf te voor te doen als een liberale democratie die de waarden deelt die het Westen dierbaar zijn, staat op het punt om bij een breed publiek te worden ontmaskert en tegelijkertijd door haar te worden gesloopt. Die democratie bestaat alleen voor de bevoorrechte klasse van joodse inwoners, de niet joodse landgenoten hebben minder en de meeste geen rechten.

Zal het kabinet, dat van Turkije vergaande hervormingen eist voordat het verder kan onderhandelen voor een eventuele deelname aan de EU, dat sancties oplegt aan Rusland op het moment dat het de Krim binnenvalt, dat Myanmar een wapenembargo oplegt omdat ze de Rohinya verdrijft, zal ons kabinet Israël onvoorwaardelijk blijven steunen na een volgende reeks te verwachte maatregelen van de nieuwe regering Netanyahu?

Deze nieuwe maatregelen zijn vergaand. De rechtelijke macht, de media, de mensenrechten organisaties en de Arabieren in Israël zullen spoedig de gevolgen ondervinden. De vrijheid van meningsuiting, zoals nu al onderwijzen over of gedenken van de Nakba, wordt verder ingeperkt.
Opinie stukken zullen binnenkort worden geweigerd in de Israëlische media, bij wet, als ze bijvoorbeeld Israëlische soldaten bekritiseren of een boycot van Israël ondersteunen. Het filmen of foto’s maken van militairen zal worden verboden. Ben-Gurion Airport zal de toegang tot of vertrek van critici van het Israëlische regime ruimer ontzeggen. De rechtsprekende macht wordt meer en meer in dienst gesteld van de uitvoerende macht, zoals ook in sommige Oost-Europese staten is te zien waar het kabinet zich wel tegen verzet.

Maatschappelijke organisaties zullen van hun juridische status worden beroofd. Niet joden zullen meer en meer worden uitgesloten op weg naar het verder realiseren van een joodse staat, een staat waar een ruime meerderheid joods moet zijn en waarvan de wetgevers joods zijn. En dan is er, na de annexatie van de Golan, de annexatie van de Westoever die in de coulissen wacht.
De annexatie van de Golan was een proefballon. Erkend door de VS en geen weerstand opleverend vanuit de rest van de wereld zal de annexatie van, als eerste stap tenminste een groot deel er van, de Westoever de volgende zijn, zie https://www.docp.nl/nethanyahu-kondigt-annexering-van-grote-delen-van-de-westoever-aan/ Daarmee kan geen enkele politicus zich meer verschuilen achter vrede op basis van een twee staten oplossing. Of men moet een gevangenen adviesraad binnen het getto van Gaza mogelijk aangevuld met een paar Bantustans op de Westoever als zodanig erkennen.
Vijf miljoen Palestijnen blijven rechteloos, veelal beroofd van land en huizen, op- en uitgesloten achter. Voor hen resten er twee opties: in hun getto wegkwijnen of de benen nemen en zich in het Westen vestigen. Vertrekken is de optie waar Israël al sedert zes weken voor haar onafhankelijkheid actief en continue op heeft aangestuurd.

De 52-jarige bezetting zal niet meer tijdelijk zijn. Veroverd gebied wordt nu formeel onderdeel van Israël, met haar 700.000 kolonisten en zonder de vijf miljoen oorspronkelijke bewoners; de Palestijnen. Het onderhandelingsmantra land voor vrede is definitief van tafel.

Het “vredesplan van de eeuw” wat in juni a.s. door de VS zal worden gepresenteerd https://www.middleeasteye.net/news/deal-of-the-century-revealed-israel-palestine-conflict-us-trump-kushner zal voor de Palestijnen, met erkend recht tot zelfbeschikking, geen onafhankelijke staat noch gelijke burgerrechten brengen. Het enige wat het hun zou kunnen bieden is wat tijdelijke “economische incentives”. Maar wat heb je aan “economische incentives” als je rechteloos blijft, bezit je zo ontnomen kan worden en geen burger van een staat bent of wordt.

De “economische incentives” dienen slechts de annexatie transitie periode rimpelloos te laten verlopen. Daarna zal de isolatie van deze Palestijnse gebieden en het afknijpen van hun economie en maatschappelijke voorzieningen in volle hevigheid worden hervat, zoals dat al 52 jaar staand beleid van Israël is. Het leven moet zo ondragelijk worden gemaakt zodat men uiteindelijk “vrijwillig” vertrekt. En zo wordt de etnische zuivering van de 10 miljoen Palestijnen in Israël voltooid. Onder de neus van ons kabinet en de kabinetten sedert 1948.

Door Israël continu blijven steunen geeft het kabinet steun aan Israëls apartheidssysteem en de etnische zuivering van het land. Met haar steun onderschrijft het kabinet de ideologie van het zionisme: Israël is alleen een land voor joodse mensen.
Voor haar zijn niet alle mensen gelijk, ze geeft blijk weinig op te hebben met artikel 1 van onze grondwet, mensenrechten en internationaal recht zijn als het zo uitkomt relevant en bindende VN resoluties voor haar niet bindend. Enige compassie met de slachtoffers ontbreekt.

Meer en meer Nederlanders nemen dit kabinetsbeleid waar. Het tast haar geloofwaardigheid en vertrouwen aan. Het polariseert en leidt tot een verandering van het politieke landschap. Het is  niet in het belang van Israël zelf. Krijgen de Palestijnen gelijke rechten dan zou dat het land een enorme economische groei opleveren, grenzen met de buurlanden openen, kosten van defensie verlagen, spanning in de regio verminderen, het land sterker maken en voor al haar inwoners meer welvaart brengen. Dat is waar het kabinet naar zou moeten streven en actief beleid op zou moeten uitvoeren en geen steun voor apartheid en etnische zuivering. Kabinet wanneer gaat u daar mee beginnen?

BDS Nederland op Twitter