6 January 2022

Bevries deelname Israel aan Horizon Europe, zegt een groep van 60 Europarlementariërs

Een partij overstijgende groep van 60 leden van het Europees Parlement stuurde een brief naar de hoge vertegenwoordiger van de EU, Joseph Borell, waarin ze hun bezorgdheid uitten over de formalisering van de Horizon Europe-overeenkomst met Israël.

Verbinding met Horizon Europe is een van de nauwste vormen van samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie tussen de EU en niet-EU-landen. Al jarenlang uiten Europese en Palestijnse maatschappelijke organisaties en leden van het Europees Parlement hun bezorgdheid over het doorsluizen van geld van de Europese belastingbetalers naar Israëlische instellingen die medeplichtig zijn aan illegale nederzettingen en naar Israëlische militaire bedrijven.

„De visie van Horizon Europe is het creëren van “een duurzame, eerlijke en welvarende toekomst voor mens en planeet op basis van Europese waarden”. Desalniettemin zijn de onmenselijke daden van Israël die gericht zijn tegen Palestijnen door internationale en Europese experts gekarakteriseerd als internationaal onrechtmatige daden van apartheid en vervolging, die verplichtingen van niet-erkenning door derde staten met zich meebrengen en een verplichting om de internationaal onrechtmatige daad te beëindigen”

aldus een groep leden van het Europees Parlement in hun brief.

“Recente onthullingen over het gebruik van cybersurveillancetechnologie zoals Pegasus-spyware tegen Palestijnse mensenrechtenverdedigers en de bron van dergelijke technologie moeten worden onderzocht en aangepakt”,

staat in de brief.

„Bovendien heeft Israël zijn aanvallen op het Palestijnse maatschappelijk middenveld opgevoerd, meer recentelijk door de ongerechtvaardigde aanduiding van zes toonaangevende organisaties als “terroristisch” en onwettig, met als doel ze te isoleren, waardoor de levensvatbaarheid van de Palestijnse mensenrechtenbeweging en het maatschappelijk middenveld in gevaar wordt gebracht – de sleutel tot elke democratische en inclusieve samenleving”

voegen de EP-leden eraan toe.

“Tegen deze achtergrond dringen wij er bij de Europese Commissie op aan om de deelname van Israël aan Horizon Europe te heroverwegen en te bevriezen, totdat Israël de naleving van zijn verplichtingen onder internationaal recht jegens de Palestijnen garandeert”

– besluit de brief.

Rosa D’Amato – een van de leden van het Europees Parlement die de brief heeft geïnitieerd, zei:

“Ik weiger een passieve toeschouwer te zijn van mensenrechtenschendingen in Palestina. De geloofwaardigheid van de EU staat hier op het spel: we beweren overal ter wereld bepaalde waarden hoog te houden, maar deze normen lijken niet van toepassing te zijn op de Israëlische autoriteiten. De formalisering van de Horizon Europe-overeenkomst met Israël terwijl aanvallen op NGO’s en het maatschappelijk middenveld zijn geïntensiveerd, is een verontrustend signaal.”

De Horizon Europe-overeenkomst met Israël is op 6 december ondertekend door de Europese Commissie, maar het Europees Parlement moet zijn goedkeuring nog geven aan de ondertekening.

Bron: ECCP

Doneren

BDS Nederland op Twitter