14 January 2015

Bijeenkomst VU-studenten over Palestijnse rechten druk bezocht na VU verbod

Het maandenlange beleid van de leiding van de Amsterdamse Vrije Universiteit om kritische discussies over het Israëlische probleem te smoren, is feitelijk mislukt. De bijeenkomst die voor gisteravond was gepland en werd verboden, vond elders in Amsterdam plaats. Er was en is veel publiciteit omheen.

De “vrijheid van meningsuiting” werd als het ware voor een avond verplaatst naar Nelson Mandela Centrum aan het 1e Weteringplantsoen. De aanwezigen, naar schatting zo’n 150 personen hielden een geanimeerde discussie naar aanleiding van drie inleidingen. In een voorwoord door een vertegenwoordigster (Sarah) van ‘Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina’ (SRP) werd informatie gegeven over het discussieverbod.

De sprekers waren Anja Meulenbelt, Abdulkasim al-Jaberi en Ronnie Barkan. Anja vertelde over de dramatische situatie in de Gazastrook. Zij gaf ook suggesties mee aan het grotendeels jonge publiek over hoe vanuit Nederland de Palestijnse zaak te helpen. En, hoe om te gaan met de wat verkrampte visies die in Nederland nog steeds grote invloed op het debat hebben. Kern van haar advies: zorg dat je de feiten kent, dan laat je het verwijt dat ‘je niet objectief bent’ van je afglijden.

Abdelkasim al-Jaberi is een Nederlandse wetenschapper die met name inging op de geschiedenis en op het zionisme als systeem: het etnische nationalisme en de overeenkomsten met het Europese kolonislisme. Ronnie Barkan is een joodse Israëliër die een vlijmscherpe analyse gaf van de verblinding die in (joods) Israël heerst. Ook over de plaats daarin van ‘links Israël’ en de ‘peaceniks’ had hij weinig illusies.

Ronnie Barkan is een centrale figuur in ‘Boycott from Within’ die de wereldwijde BDS-beweging steunt. Hij is daardoor in Israël een zeer omstreden figuur. De sprekers waren overigens alle drie voorstanders van externe druk op Israël en zagen de boycot als een essentieel middel.

De SRP heeft al sinds september te maken met ingewikkelde manoeuvres van het VU-bestuur om de kritische groep de mond te snoeren. Door Sarah werd dat kort en feitelijk toegelicht. De afgelopen dagen werd de VU daarbij geholpen door een campagne op sociale media vanuit zionistische hoek. Het heeft er de schijn van dat daarbij uitingen in de antisemitische sfeer onder valse vlag worden verspreid. Wat de VU betreft is de directe oorzaak van de verkrampte houding dat de universiteit goede contacten heeft met Israël en met pro-Israël organisaties in Nederland.

Achterliggend zal een rol spelen dat de VU ook nogal wat ‘evangelicals’ en christenzionisten aantrekt. Tegelijkertijd is de VU trots op het grote aantal studenten met moslimachtergrond. Dat een toenemend aantal studenten in Nederland de universiteiten uit hun Midden-Oostenslaap komen wekken, is iets waar ook de VU rekening mee moet gaan houden.

Een boycot van universitaire instituten in Israël die medeverantwoordelijkheid dragen voor de bezetting en onderdrukking, zal ook op de VU niet meer verdwijnen. En de VU zal eraan moeten wennen dat studenten met een moslim achtergrond daarbij een actieve rol spelen. Twee pro-zionistische VU-studenten, hebben na afloop van de forum-discussie de politie gebeld omdat ze in de zaal bedreigd zouden zijn. Als toehoorders was ons niets opgevallen. Er kwam een aantal agenten de zaal binnen en arresteerde degeen die deze pro-zionistische studenten aanwezen: een allochtone journalist. Kennelijk een poging om de bijeenkomst als antisemitisch te framen.

Al met al een indrukwekkende start van ‘Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina’. De handtekeningen lijst voor vrijheid van meningsuiting op de VU lag er blijkbaar niet voor niets…

BDS Nederland op Twitter