27 May 2021

Birzeit Universiteit roept op tot concrete actie om een einde te maken aan Israëlisch kolonialisme en apartheid

Open brief van Birzeit University aan de internationale academische gemeenschap

De Birzeit Universiteit protesteert krachtig tegen de brute aanvallen van Israël op alle segmenten van de Palestijnse samenleving, inclusief de laatste meedogenloze aanval op de twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook, waarbij meer dan 250 mensen om het leven kwamen en meer dan 2000 mannen, vrouwen en kinderen gewond raakten.

De gemilitariseerde politiediensten van Israël hebben ook duizenden gelovigen in de Al-Aqsa-moskee en -compound gewelddadig aangevallen. Zij hebben op brute wijze de protesten onderdrukt van Palestijnse families en hun vele aanhangers in Sheikh Jarrah, tegen de voortdurende pogingen om hen met geweld uit hun huizen te verdrijven om ze over te dragen aan Israëlische kolonisten, in een flagrante schending van het internationaal humanitair recht. Israël onderdrukte met geweld de demonstraties van Palestijnen in gebieden bezet in 1948.

Het wordt algemeen erkend dat dit slechts één hoofdstuk is in de lange geschiedenis van etnische zuivering in Palestina die begon met de Nakba van 1948. Het is een voortdurende Nakba van systematische ontkenning van onze onvervreemdbare rechten onder internationaal recht.

De Birzeit Universiteit heeft een lange geschiedenis van verzet tegen kolonialisme en heeft historisch gezien als een centrum voor nationale strijd en bevrijding gediend. Zestien Birzeit-studenten werden vermoord door Israëlische soldaten, en meer dan 920 werden gearresteerd in de afgelopen 20 jaar. De studenten en het personeel van de Birzeit Universiteit blijven hun recht op verzet tegen kolonialisme opeisen en protesteren daarom tegen deze laatste ronde van koloniale gruweldaden. De agressie van Israëlische soldaten leidde tot de verwonding van onze collega Dr. Lena Meari van de afdeling Sociale Wetenschappen aan de Birzeit Universiteit, naast een aantal studenten.

Dr. Meari werd opzettelijk het doelwit van een geluidsbom door de Israëlische bezettingstroepen tijdens haar protest afgelopen zaterdag in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Jeruzalem. De bom raakte haar hoofd en veroorzaakte een verwonding aan de schedel.

Wat er met Dr. Meari is gebeurd, is een essentieel onderdeel van Israëls koloniale controle en onderdrukking van het Palestijnse volk. Palestijnen wordt het recht ontzegd om zelfs maar vreedzaam weerstand te bieden aan of te protesteren tegen het decennia-oude systeem van apartheid, militaire bezetting en vestigingskolonialisme.

Wordt van ons verwacht dat we onteigening van ons land, systemisch racisme en de vernietiging van ons leven door Israël met open armen accepteren? Human Rights Watch publiceerde onlangs een vernietigende juridische analyse van het Israëlische regime tegen het Palestijnse volk, met de conclusie dat het voldoet aan de internationale definitie van apartheid. Terwijl Amnesty International reageerde op het laatste Israëlische bloedbad door te stellen dat “Israëls aanvallen op woonhuizen in Gaza moeten worden onderzocht op oorlogsmisdaden”. Verzet tegen Israëlisch kolonialisme en apartheid is ons onbetwistbare recht.

We veroordelen met klem de Israëlische academische instellingen die onmisbare partners zijn in dit regime van koloniale onderdrukking en apartheid. Ze hebben actief deelgenomen aan de onderdrukkingsmachine. Ze zijn medeplichtig aan talloze ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder het ontwikkelen van wapens, militaire doctrines en de “ethische” codes die het willekeurig aanvallen van Palestijnse burgers rechtvaardigen. Daarom moeten deze academische instellingen worden gemeden door de internationale academische gemeenschap.

We roepen alle gewetensvolle mensen wereldwijd op, inclusief academici, om zich aan te sluiten bij de groeiende eisen aan regeringen om onmiddellijk een wederzijds wapenembargo in te stellen tegen Israël.

We roepen academische instellingen en academici over de hele wereld op om Israël en zijn medeplichtige academische instellingen te boycotten, totdat het voldoet aan zijn verplichtingen onder het internationaal recht, en door een einde te maken aan zijn regime van vestigingingskolonialisme, bezetting en apartheid, en door het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen te respecteren.

We roepen academici ook op om hun wetenschappelijke kennis over Palestina ethisch te behandelen; door terminologie te weigeren die de realiteit van Palestijnen niet weerspiegelt, Palestijnse stemmen en academici te benadrukken, en door censuur van Palestijnse geleerden of degenen die Palestina steunen te weigeren.

 

BDS Nederland op Twitter