6 June 2016

Boycot dadels uit Israel!

Een bekende slogan binnen de BDS beweging want al jarenlang wordt internationaal actie gevoerd tegen de handel in Israelische Medjoul dadels. Puur vanwege het feit dat deze zogenaamd Israelische dadels, afkomstig zijn uit de Jordaanvallei dat Palestijns gebied is onder Israelische bezetting.

Vanuit illegale nederzettingen op Palestijnse grond heersen Joodse kolonisten over de dadelplantages waarbij ook natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen worden gebruikt. Misbruik is eigenlijk een beter woord want zoals in dit filmpje is te zien, zorgt de Israelische bezetting en kolonisatie voor grote droogte, zet het Palestijnse gezinnen op waterrantsoen en verbiedt het de Palestijnen om waterputten te graven, te onderhouden of regenwater op te vangen voor eigen gebruik. De illegale Israelische nederzettingen daarentegen kenmerken zich door overmatige waterconsumptie.

Voor de aanleg van dadelplantages worden Palestijnse boeren van hun land getreiterd. Huizen worden net zo vaak vernietigd door het leger, dat men de moed verliest en vertrekt. Palestijnen die zich niet laten verjagen hebben grote moeite om in het levensonderhoud te kunnen voorzien en zijn derhalve vaak gedwongen om voor de Israelische kolonisten de dadels te oogsten. Dat het lastig, gevaarlijk en ongezond werk is, tonen de filmpjes “Bitter Dates”, deel 1 en 2. Extra schrijnend is ook de inzet van kinderen bij de dadeloogst.

In strijd met Internationaal Recht buit Israel bezet gebied ten eigen bate uit en daar moet een einde aan komen. Jouw hulp daarbij is onontbeerlijk. Koop geen “Israelische” Medjouldadels, en doe mee met de campagne via Facebook en Twitter.

Laten we gezamenlijk een ferm NEE zeggen tegen de Israelische Medjoul. Als consument hebben wij een keuze. Laten we die verantwoording op ons nemen in solidariteit met de Palestijnen. BOYCOT DADELS UIT ISRAEL.

BDS Nederland op Twitter