9 December 2020

Brief aan consulenten van het Israel Producten Centrum

Het Israel Producten Centrum in Nijkerk, waar wij eerder succesvol actie tegen voerden werkt met 180 vrijwilligers die vanuit huis “Israelische producten” verkopen. De website van het IPC vermeldt hierover dit:

Een Israelconsulent(e) is een vrijwilliger die kwaliteitsproducten verkoopt die in Israel worden geproduceerd. Doordat de media steeds meer oproepen tot de boycot (BDS) van Israëlische producten, is het (vrijwilligers)werk van een consulent nog belangrijker geworden. Al onze consulenten houden van Israël en willen op deze manier hun vriendschap voor Israël op een praktische manier vormgeven.

De consulenten verkopen de producten vanuit huis door bekende en onbekende mensen uit te nodigen om op hun Open Huis te komen. Daarnaast verkopen zij de producten ook op verschillende gelegenheden in hun omgeving, zoals Israël bijeenkomsten, vrouwendagen of kerkelijke avonden. Sommigen van hen organiseren ook wijnproeverijen of gezellige workshops over de huidverzorging of de levensmiddelen.

Op dit moment zijn er 180 consulenten actief in heel Nederland. Bekijk de kaart voor een consulent(e) bij jou in de buurt.

Voor de voorzitter van docP – BDS Nederland reden om alle 180 consulenten een e-mail te sturen om op hen een moreel appèl te doen om ‘niet langer te collaboreren en medeplichtig te zijn aan mensenrechtenschendingen die de Palestijnen worden aangedaan.” Hieronder de e-mail die Sonja Zimmermann stuurde aan de consulenten.

 

 

11 november 2020

Beste consulent voor het Israël Producten Centrum,

Het blad “Israël Aktueel” besteedt regelmatig aandacht aan uw werk als consulente en nodigt lezers uit naar uw Open Huis te komen om op een veilige manier de producten uit Israël te bekijken.

Ik kan dit niet doen, maar wil wel éénmalig met u hierover contact zoeken.
Gedurende de eerste week van oktober stond u tijdens de “Israëlweek” weer klaar voor het Israël
Producten Centrum, en hielp u met de verkoop van producten uit Israël en de in 1967 bezette
Westelijke Jordaanoever. U bevorderde daarmee de economie van Israël en hielp ook het IPC
draaiend te houden. De kerstdagen komen er weer aan, en dan kunt u opnieuw aan de slag.

Uw werk staat in het teken van Christenen voor Israël. In een interview met Jan van der Graaf in
”Israël Actueel” van oktober 2020 kijkt deze terug op de rol van de kerken tijdens de Tweede
Wereldoorlog en de schuld die velen daarvan dragen omdat zij “wegkeken” tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Dit wegkijken gebeurde deels uit onverschilligheid, maar ook vanwege denkbeelden
bij kerkleden over de schuld van joden voor de afwijzing van Jezus als Messias.

Wij vrezen dat in onze tijd opnieuw sprake is van “schuld door wegkijken”, deze keer niet van het
gruwelijke lot van joden tijdens de Holocaust, maar van de massale schending van de rechten van
Palestijnen – moslims, christenen en anderen. Opnieuw liggen denkbeelden, ditmaal onder meer over de terugkeer van de Messias, ten grondslag aan het wegkijken, met name door kerkleden.

Maar is het rechtvaardig weg te kijken van onrecht, met het oog op deze gebeurtenis?
De Palestijnen (Christenen zowel als Moslims) hebben eeuwenlang gezorgd voor de christelijke
heiligdommen in het gebied, en de nagedachtenis aan Christus in ere gehouden. Onder Israëlisch
toeziend oog wordt echter frequent schade toegebracht aan christelijke heiligdommen, met name
door kolonisten. Zo is veel christelijk erfgoed beklad, vernield of ontvreemd.

Sinds 1948, de stichting van de staat Israël, is onder alle druk van Israël het percentage christenen in het Heilige Land afgenomen van rond 15 % naar ruim 1%. De christelijke presentie in het land waar Jezus is geboren en heeft geleefd is vrijwel verdwenen en naar christelijke stemmen uit het Heilige Land, en hun roep om hulp, wordt nauwelijks geluisterd.

Hoe verhoudt u zich als christen dan tot uw christelijke broeders en zusters in het land waar het
christendom is ontstaan? Gaat christen zijn niet over rechtvaardigheid? Waarom zou u dan, met
voorbijzien aan de rechten van Palestijnse moslims en christenen, de belangen van de Israelische
bezetter dienen?

Het Palestijnse volk is door toedoen van christelijk en joods Zionisme in de loop van zo’n 100 jaar
compleet geruïneerd. In 1948 was 78% van het Palestijnse grondgebied ingenomen door joden, en
zijn ruim 700.000 van de oorspronkelijke Palestijnse bewoners verdreven of gevlucht. Hun  landerijen en overige bezittingen zijn geconfisqueerd en ondergebracht bij het Joods Nationaal Fonds, dat deze, conform zijn statuten, alleen ter beschikking mag stellen aan joden. In 1967 werd de rest van het Palestijnse gebied bezet door de staat Israël. Zo’n 300.000 Palestijnen zijn toen gedeporteerd naar buurlanden, hun paspoorten afgenomen. Het leven van Palestijnen in eigen land is door Israëlisch toedoen tot een hel geworden.

Kolonisten vernielen onder bescherming van het Israëlische leger oogsten van Palestijnen, branden boomgaarden plat, verwoesten woningen en cultureel erfgoed waaronder dat van christenen, militairen houden nachtelijke razzia’s in Palestijnse steden en dorpen, voeren bewoners – waaronder vaak ook kinderen- af, en schieten dagelijks ongestraft onschuldige mensen neer.

En u, als consulent voor Christenen voor Israël, helpt Israël een handje door hun producten hier aan de man te brengen. U beloont hen en moedigt hen aan dóór te gaan met hun handelingen die in strijd zijn met alle mensenrechten.

Wij vrezen dat Christenen voor Israël, door zijn instemming met Israëls bezetting van Palestijns
gebied, zijn ontkenning dat er sprake zou zijn van een bezetting, en zijn actieve steun aan de
bezetting door de verkoop van Israëlische producten uit dit gebied, niet alleen wegkijkt, maar zelfs
medeplichtig is aan mensenrechtenschendingen door de Staat Israël. En u, als consulent(e) voor het Israël Producten Centrum, steunt dit actief, waarschijnlijk in de veronderstelling hiermee goèd te doen.

Wij doen daarom een moreel appèl op u niet meer mee te doen als consulent voor het IPC, en
daarmee niet langer te collaboreren en medeplichtig te zijn aan mensenrechtenschendingen die de Palestijnen worden aangedaan.

Wij beseffen dat u vanuit Nederland mogelijk onvoldoende zicht hebt op het onrecht dat de Palestijnen dag na dag wordt aangedaan. Wij zijn uiteraard graag bereid tot een gesprek met u hierover.

Met vriendelijke groeten,
Sonja Zimmermann
voorzitter

 Doneren 

BDS Nederland op Twitter