20 January 2015

Brief aan CvB VU over verbod bijeenkomst

 

 

Aan het College van Bestuur van de Vrije Universiteit
t.a.v.  Prof. Dr. Mr. J. W. Winter

Rotterdam, 17 januari 2015

Geachte heer Winter,

Op 12 januari werd bekend gemaakt dat het bestuur van de VU besloten had om het Palestina-debat van de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP) te verbieden. Daarmee terugkomend op een eerder besluit. Volgens velen die de gang van zaken van nabij hebben gevolgd kwam dit besluit tot stand onder druk van de Israël lobby.

De discussie over het besluit van de VU om een Palestina-debat van de groep (SRP) te verbieden, vereist een serieuze follow-up. De argumentatie van het bestuur wijst erop dat is gebogen voor druk van de Israëllobby. Die indruk wordt versterkt door het feit dat de lobby (in casu het CIDI) zichzelf online feliciteert met het onmogelijk maken van het debat.

Centraal in de motivering van het verbieden van de bijeenkomst in de VU stond een antisemitisch bericht op de eventpage van SRP, geplaatst vanaf een ‘nepaccount’. Het vijandige bericht werd door SRP al na 11 minuten verwijderd, maar screenshots ervan lagen op dat moment al bij media als de Telegraaf en GeenStijl. Deze media hebben over het antisemitische bericht gepubliceerd waarbij een link werd gelegd naar uw studenten (zonder wederhoor). Zo werden zij in diskrediet gebracht met één van de zwaarst denkbare beschuldigingen. Met succes, gezien de reactie van uw bestuur. Op die manier voelen studenten zich onveilig op de VU.

Afgezien van de imagoschade en stigmatisering die dit voor de SRP met zich meebrengt is afgelopen jaren gebleken dat dergelijke beschuldigingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor personen – zeker als zij aan de populistische media worden gevoerd. De VU dient deze actie daarom hoog op te nemen en te laten uitzoeken wie er daarachter schuilgaat.

Bovendien moet naar onze mening worden uitgesloten dat dit dezelfde personen en/of organisaties zijn die zich bij de VU beklaagden met ‘gevoelens van onveiligheid en uitsluiting’. In dat geval zou de VU namelijk voor het karretje van de lobby zijn gespannen – ten koste van de eigen studenten. Vast staat dat het VU-debat planmatig is gesaboteerd. Een nauwkeurige reconstructie moet uitwijzen wat zich aan de vooravond van het debat precies heeft afgespeeld en wie daarbij betrokken waren. Dat vereist de zorgvuldigheid naar uw studenten.

DocP (Stichting Diensten en Onderzoek Centrum voor Palestina) voelt zich zeer bij deze kwestie betrokken omdat ook wij, gezien onze doelstelling en indien de VU-kwestie geen follow-up krijgt, slachtoffer kunnen worden van laster.

Samenvattend: De grenzen van het fatsoen zijn overschreden en er zijn studenten langs slinkse weg verdacht gemaakt.

Wij verzoeken u de hierboven bedoelde reconstructie te doen uitvoeren en ook ons van de resultaten op de hoogte te brengen.

Hoogachtend,
namens Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)
Benji de Levie, voorzitter

BDS Nederland op Twitter