22 April 2020

Brief aan Dirk van den Broek – Staak de verkoop van Hadiklaim dadels

Op 20 april jl. verstuurden wij deze brief aan supermarktketen Dirk van den Broek:

Onderwerp: Bomaja dadels

Geachte Dirk,

Wij zijn geschokt in uw winkels (Dirk en Deka) opnieuw Bomaja dadels van het Israelische bedrijf Hadiklaim aan te treffen. Reeds in februari 2017 hebben wij u op de illegale herkomst van deze dadels gewezen. U meldde destijds niet aan politiek te doen, maar alleen de kwaliteit van producten voor ogen te hebben.

Wij moeten u nu wijzen op een rapport dat op 12 februari 2020 door de VN Commissaris voor de Mensenrechten is uitgebracht getiteld “Report on business activities related to settlements in the Occupied Palestinian Territory (A/HRC/43/71) . Hadiklaim Israel Date Growers Cooperative Ltd. heeft de twijfelachtige eer in de database van dit rapport te zijn opgenomen. Hadiklaim verhandelt namelijk dadels gekweekt op van Palestijnen geroofde grond en geteeld met water dat toebehoort aan Palestijnen. Hadiklaim profiteert niet alleen van de roof van Palestijns grondgebied maar draagt ook bij aan de instandhouding van de illegale nederzettingen.  Door Hadiklaim-producten door te verkopen schendt Dirk het internationaal recht en handelt het in strijd met de UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

Alle Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied (dat zijn kolonies gevestigd op van Palestijnen geroofde grond) zijn illegaal volgens de Vierde Conventie van Genève. Nederland en de EU hebben dit vele malen in internationaal verband onderschreven.

Hadiklaim is Israels grootste dadelexporteur. Sommige dadels van het bedrijf zijn afkomstig uit de bezette Jordaanvallei en de Dode Zee regio. Dadels van de Megilot Dead Sea Regional Council – een regionale raad van nederzettingen in het noordelijke Dode Zee-gebied – worden uitsluitend door Hadiklaim geëxporteerd. Deze regionale raad omvat de nederzettingen Almog, Beit Ha’arava, Mitzpe Shalem, Kalia en Vered Yeriho.  Vanaf 2010 exporteerde het bedrijf ook dadels uit de nederzettingen Patza’el, Messua, en Mehola in de Jordaanvallei en uit de Golanhoogte. Sinds 2011 exporteert Hadiklaim biologische dadels naar verschillende landen in Europa. Deze worden door Zorganika verbouwd in de nederzetting Hamra en de enclave Zarzir https://whoprofits.org/company/zorganika/. Hadiklaim werkt met pakstations in Israël en de bezette gebieden, waaronder de pakhuizen in de nederzettingen Tomer, Gilgal en Yafit  in de bezette Jordaanvallei en in de nederzetting Beit Ha’arava in het Dode Zee-gebied.Hadiklaim brengt dadels op de markt onder de merknamen Jordan River, Jordan River Bio-Top en King Solomon, en onder private labels van supermarktketens. Ook opereert Hadiklaim onder de naam Palm Fruits en Naturally Good.

U bent blijkbaar onvoldoende doordrongen van de illegale activiteiten van Hadiklaim. Wij gaan er echter van uit dat u, nu wij u er nogmaals op hebben gewezen, en op het voorkomen van Hadiklaim op een lijst van de VN Commissaris voor de Mensenrechten,  maatregelen zult treffen om producten van Hadiklaim uit uw supermarkten te weren.

Uw inkomsten uit de verkoop van Hadiklaim dadels zou u kunnen beschouwen als inkomsten uit heling. Wij doen u de suggestie aan de hand om al uw inkomsten uit de verkoop van Hadiklaim-producten af te staan voor een goed doel in Palestina, bijvoorbeeld voor de bestrijding van de COVID 19 aldaar. Wij zijn graag bereid met u te overleggen over een voor u passende bestemming.

In afwachting van uw reactie, en met vriendelijke groeten,

Sonja Zimmermann

Voorzittter

BDS Nederland op Twitter