1 March 2021

Brief aan Europese regeringen door 442 parlementariërs uit 22 landen

Honderden leden van parlementen uit de Europese Unie, Groot-Brittannië, Zwitserland, IJsland en Noorwegen roepen op tot politieke actie in een brief van 28 februari. Stop de feitelijke annexatie van bezet Palestijns gebied! Deze oproep richten zij aan de ministers van Buitenlandse Zaken en aan de vertegenwoordiger buitenland van de EU.

Vanuit Nederland tekenden (behalve Europees parlementariër Kati Piri, PvdA) vier Tweede Kamerleden, die dat deden als ‘woordvoerder buitenland van hun fractie’: Bram van Ojik (GL), Sj. Sjoerdsma (D’66), Sadet Karabulut (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA).

Behalve uit de hierboven genoemde landen kwamen de ondertekenaars uit Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden.

De tekst van de brief luidt als volgt (vertaald met DeepL):

Geachte Hoge Vertegenwoordiger Borrell, geachte ministers van Buitenlandse Zaken,

Het begin van het presidentschap van Biden biedt een broodnodige gelegenheid om het Israëlisch-Palestijnse conflict met hernieuwde inzet aan te pakken. De vorige Amerikaanse regering heeft het conflict verder van vrede verwijderd dan ooit. De regering-Biden biedt een kans om de koers te corrigeren en schept meer ruimte voor een betekenisvolle Europese betrokkenheid en leiderschap.

Tegelijkertijd biedt de aankondiging van Palestijnse verkiezingen in de komende maanden een kans voor Palestijnse politieke vernieuwing en hereniging.

De recente regionale normaliseringsovereenkomsten met Israël hebben geleid tot de opschorting van plannen om grondgebied op de Westelijke Jordaanoever formeel te annexeren. De ontwikkelingen ter plaatse wijzen echter duidelijk op een snel voortschrijdende de facto annexatie, met name door versnelde uitbreiding van nederzettingen en afbraak van Palestijnse structuren.

Ondanks de pandemie van het coronavirus werd vorig jaar het grootste aantal Palestijnse huizen en structuren in vier jaar afgebroken, met inbegrip van humanitaire structuren die door Europese donors werden gefinancierd. Dit omvatte de sloop van bijna een hele gemeenschap in Khirbet Hamsa al-Foqa, in wat de VN beschreef als het grootste incident van gedwongen verplaatsing in meer dan vier jaar.

Tegelijkertijd is de opmars van illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden omhooggeschoten, met de hoogste aantallen sinds 2012, volgens Peace Now. De onlangs goedgekeurde bouw van de nederzetting Givat Hamatos, die eerder werd aangeduid als Europa’s rode lijn, is bijzonder zorgwekkend.

Ondertussen blijft de humanitaire situatie in Gaza verslechteren onder de Israëlische blokkade, die nog wordt verergerd door de intra-Palestijnse verdeeldheid. Gaza blijft het risico lopen van een gewelddadige escalatie op elk moment.

Geen enkele poging om de dialoog te hervatten en het vertrouwen te herstellen kan slagen indien deze negatieve tendensen op de grond aanhouden. Dit beleid elimineert de mogelijkheid van een tweestatenoplossing en verankert een een staat realiteit van ongelijke rechten en aanhoudende conflicten. Dat dit de toekomst van de regio is, is zowel onaanvaardbaar als strategisch onbegaanbare weg.

Tijdens de regering-Trump heeft Europa een onmisbare rol gespeeld door de lijn vast te houden: het behoud van internationaal overeengekomen parameters en het internationaal recht als kader voor een rechtvaardige oplossing van het conflict, terwijl deze beginselen onder immense druk stonden.

Europa moet samenwerken met de regering Biden, de landen in de regio en de partijen ter plaatse om te voorkomen dat unilateraal optreden de mogelijkheid van vrede ondermijnt, de rechten en veiligheid van alle mensen onder de daadwerkelijke controle van Israël te bevorderen en de voorwaarden te scheppen die een toekomstig door onderhandelingen tot stand gekomen akkoord mogelijk maken.

Bij deze inspanning moeten de EU en de Europese landen blijk geven van hun leiderschap, door gebruik te maken van hun scala aan beschikbare beleidsinstrumenten.  Van cruciaal belang zijn concrete stappen om te zorgen voor een effectieve differentiatie tussen Israël en de nederzettingen, overeenkomstig Resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad. De diplomatieke, juridische en financiële steun voor Palestijnse gemeenschappen die het risico lopen te worden gesloopt of gedwongen te worden verplaatst, moet worden opgevoerd. Actieve Europese steun voor Palestijnse verzoening en verkiezingen op het gehele Palestijnse grondgebied is van vitaal belang, ook als basis voor de beëindiging van het isolement van Gaza.

Wij zien ernaar uit met u samen te werken om deze beleidsprioriteiten vooruit te helpen en onze gemeenschappelijke doelstellingen van vrede en gelijkheid voor alle Israëli’s en Palestijnen te verwezenlijken.

Met vriendelijke groet,

Debbie Abrahams, Labour Party, United Kingdom en 441 anderen

 

BDS Nederland op Twitter