1 March 2014

Brief aan VSNU: Nederlandse universiteiten en het boycotbesluit van ASA

Aan:

Bestuur Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

Postbus 13739

2501 ES Den Haag.

Tav de heer dr K. Dittrich, voorzitter.

 

Betreft: Nederlandse universiteiten en het boycotbesluit van ASA

 

Rotterdam, 21 januari 2014.

 

Geachte heer Dittrich, geachte leden van het Bestuur,

Als Diensten- en Onderzoekscentrum Palestina, die in Nederland de wereldwijde BDS (Boycot-, Desinvesteren- en Sancties)-campagne tegen Israёlische bezetting, kolonisatie en apartheid vertegenwoordigt* zijn wij zeer ingenomen met het besluit van 4 december jongstleden van uw collega’s in de Verenigde Staten van de American Studies Association (ASA) om de academische boycot van Israёl te ondersteunen. Ten eerste omdat Israёlische universiteiten en andere academische instellingen verbonden zijn met een staat die het internationaal recht en VN-resoluties schendt en het Palestijnse volk berooft van zijn land en natuurlijke hulpbronnen (allereerst water); en op uiteenlopende manieren haar meest basale mensenrechten, zoals het recht op terugkeer van vluchtelingen naar het thuisland, zelfbeschikking en menselijke waardigheid met de voeten treedt. Ook het recht van Palestijnse academici en studenten op academische vrijheid en mogelijkheden tot een normale en ongestoorde academische ontwikkeling wordt door de Israёlische bezetter geschonden.

Daarenboven zijn Israёlische academische instellingen ook in meer directe zin bij dit beleid betrokken. Zo heeft onder meer het rapport Academic Boycott of Israel and the Complicity of Israeli Academic Institutions in Occupation of Palestinian Territories van het gemengd Israёlisch-Palestijnse Alternative Information Center van oktober 2009 al gewezen op de verregaande betrokkenheid van deze instellingen bij het Israёlische leger en veiligheidsdiensten voor wat betreft onderzoek, ontwikkeling en training, hetgeen de Israëlische bezetting en kolonisatie van Palestijns land ondersteunt; de uitgebreide privileges die deze instellingen verschaffen aan studenten uit het Israëlische leger, waarmee hun rol in het mensenrechtenschendende bezettingsbeleid wordt gefaciliteerd; de aanwezigheid van gebouwen van Israёlische academische instellingen op geconfisqueerde en/of militair bezette Palestijnse grond alsmede praktijken van discriminatie tegen Israёlische burgers van Palestijnse origine.

In het licht van het bovenstaande hebben wij ASA een solidariteitsbrief gestuurd, die wij u bij deze als bijlage toezenden. Graag zouden wij uw standpunt willen vernemen van de stap die uw collega’s van de ASA in de VS gezet hebben, en of u hun beslissing navolgenswaardig acht voor uzelf als vertegenwoordigend lichaam van Nederlandse universiteiten, teneinde bij te dragen aan een vredesoplossing die gelijke rechten voor de Palestijnen en voor allen die woonachtig zijn in die regio, ongeacht afkomst, religie of welke discriminerende criteria dan ook, garandeert.

 

Met vriendelijke groet,

Benji de Levie, voorzitter Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP).

Bijlage: 1.

 

* De Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) is anderhalf jaar geleden opgericht als initiatief van een twintigtal organisaties en tientallen individuen om de BDS beweging in Nederland een extra stimulans te geven. BDS staat voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties, en volgt de oproep van een 140 tal Palestijnse organisaties, die een jaar na de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over de illegaliteit van de Muur en het uitblijven van enige actie vanuit de politiek, de tijd rijp achtten voor publieke druk op de Israëlische bezettingsmacht. De BDS beweging is een internationale beweging die in tientallen landen actief is.

BDS Nederland op Twitter