17 September 2013

Brief aanTU Delft in verband met de samenwerking met beveiligingsbedrijf G4S

Aan het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft

Betreft: Uw samenwerking met beveiligingsbedrijf G4S

Geacht Bestuur,

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Volgens de mij bereikte informatie hebt u een samenwerkingsverband met beveiligingsbedrijf G4S en loopt uw contract volgend jaar af. Een dringende oproep aan u, de samenwerking met G4S niet te hervatten, aangezien dit beveiligingsbedrijf door zijn actieve aanwezigheid in de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever niet alleen deze bezetting de facto ondersteunt, maar zich bovendien schuldig maakt aan uit deze bezetting voortkomende mensenrechtenschendingen.

 Hoewel deze feiten u reeds eerder onder de aandacht gebracht zijn [1] en ook nog recentelijk [2] , wat helaas niet heeft geresulteerd in onmiddellijke stopzetting van de samenwerking, breng ik u nogmaals de kwalijke aspecten van de G4S activiteiten op de bezette Westelijke Jordaanoever onder de aandacht:.

 BEZETTING

G4S is als beveiligingsbedrijf actief [ik ga aanstonds in op de de exacte aard van de activiteiten] in door Israel bezet Palestijns gebied.

Zoals u ongetwijfeld zult weten is er sprake van de nu al 46 jaar durende Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Gaza [3], ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 dd 1967, die Israel opriep,om zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden terug te trekken, waaronder de Palestijnse.

Iedere bezetting, overal ter wereld, leidt tot onderdrukking. Daarvan bent u uiteraard op de hoogte. Dit zou al voldoende reden voor u moeten zijn, niet in zee te gaan met G4S, die opereert in Palestijns bezet gebied. Maar er is meer.

 NEDERZETTINGEN, IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT

 Beveiligingsbedrijf G4S beveiligt en bewaakt onder andere de in bezet Palestijns gebied  gebouwde Israelische nederzettingen, die, zoals u waarschijnlijk wel zal weten, in strijd zijn met het Internationaal Recht volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907 [4]

Daarnaast is de illegaliteit van de nederzettingen nog eens bevestigd in de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [5]. Bovendien hebben die nederzettingen geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige financiele compensatie, waarvan dan honderdduizend Palestijnen in de loop der jaren slachtoffer geworden zijn. Hiermee verleent G4S dus direct hand en spandiensten aan een van de kwalijkste gevolgen van de Israelische bezetting, de nederzettingenpolitiek.

 BEWAKING VAN DE ISRAELISCHE MUUR OOK AL ILLEGAAL

 G4S levert ook bewakingsapparatuur voor de  Israelische Muur [6],  die zoals u zult weten door het Internationaal gerechtshof in Den Haag in een advisory opinion op 4 juli 2004 illegaal is verklaard omdat het door bezet Palestijns gebied loopt [7]. Die Muur heeft ook geleid tot een grote humanitaire catstrophe voor vele Palestijnen. Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deel van bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogsten moeilijk en ook het verkopen van producten. Dit gaat om duizenden mensen.[8] Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd. In sommige gevallen is zelfs een hele stad omsloten door de Muur, zoals bij de stad Qalqilya het geval is. [9]

 BEWAKING VAN ISRAELISCHE GEVANGENISSEN;

OVER FOLTERING/ADMINISTRATIEVE DETENTIE EN DE G4S BETROKKENHEID

Een van de stuitendste aspecten van de G4S betrokkenheid bij de Israelische bezetting is de facilitering van bewakingsapparatuur voor Israelische gevangenissen, zowel in de bezette Palestijnse gebieden als in Israel zelf, waar een groot aantal Palestijnse gevangenen zijn gedetineerd. Dat G4S hierbij vuile handen maakt is evident, aangezien de rechten van Palestijnse gevangenen op alle mogelijke manieren worden geschonden. In de eerste plaats is er een ongelijk rechtssysteem voor Palestijnen [vallend onder de militaire wetgeving] en Israeli’s [vallend onder het gewone Israelische recht], waarbij Palestijnse gevangenen basisrechten worden ontzegd, die Israeli’s [en ook de kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden], wel bezitten [10]. Schokkend is, dat er in Israelische gevangenissen sprake is van systematische foltering van Palestijnse gevangenen [11]. Niet vergeten moet worden de administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces, zoals u weet. in strijd met habeas corpus], waaraan momenteel rond de 285 Palestijnse gevangenen zijn onderworpen.

Bedenkt u, dat van deze flagrante mensenrechtenschendingen ook Palestijnse studenten, van wie velen gedetineerd zijn in Israelische gevangenissen [12], slachtoffer zijn. Dat alleen al zou voor u als Bestuur de reden moeten zijn, alle samenwerking met een fout bedrijf als G4S per direct te beeindigen. Er is nog veel meer te zeggen over G4S, zoals de facilitering van de bewaking van de Israelische checkpoints [13], die dagelijks duizenden Palestijnen, waaronder studenten, ernstig in hun bewegingsvrijheid beperken. [14]

TENSLOTTE

Ik meen u genoeg argumenten te hebben aangedragen, waarom u, wanneer u zichzelf respecteert als Bestuur, per direct de samenwerking met G4S dient te beeindigen. Dit is ook het standpunt van de u ongetwijfeld bekende mevrouw L. Zegveld, hoogleraar Internationaal Humanitair Recht [15]

Tenslotte wil ik u er graag op wijzen, dat zowel Jantje Beton als de Voedselbank Utrecht de samenwerking met G4S hebben stopgezet vanwege de foute activiteiten van G4S in Israel. [ik refereer aan de Israelische gevangenissen in Israel] en de bezette Palestijnse gebieden [16].

Ook zijn de Universiteit van Oslo en de gemeente Kopenhagen de samenwerking met G4S gestopt [17]/ Een dringend appel dus aan u, dit voorbeeld te volgen en per direct alle samenwerking met G4S te verbreken.  Ik kan mij namelijk niet voorstellen, dat een Universiteit als de uwe, die zichzelf resprecteert en op zijn website getuigt van hooggestemde idealen, met een besmet bedrijf als G4S wil samenwerken en daarmee geen enkele solidariteit zou tonen met Palestijnse studenten, die mede door toedoen van G4S zitten gedetineerd in inhumane omstandigheden.

 Ik hoop van harte, dat u trouw blijft aan uw beginselen en G4S de wacht aanzegt. Zo niet, dan bent u impliciet moreel medeplichtig aan de ernstige mensenrechtenschendingen die de Israelische bezettingsstaat dagelijks begaat aan Palestijnen in het algemeen en Palestijnse studenten in het bijzonder.

 Ik vertrouw erop. dat u de juiste keuze maakt. Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.

 Vriendelijke groeten,

Astrid Essed

Amsterdam

http://www.astridessed.nl/samenwerking-tu-delft-met-beveiligingsbedrijf-g4sbrief-aan-tu-delft/

[1] DOC.P

MORELE MEDEPLICHTIGHEID TU DELFT AAN BEZETTINGSPOLITIEK  ISRAEL AAN DE KAAK GESTELD, 18 APRIL 2013  https://www.docp.nl/morele-medeplichtigheid-tu-delft-aan-bezettingspolitiek-israel-aan-de-kaak-gesteld/

[2]  ACTIE TEGEN BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S AAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 2 SEPTEMBER 2013 https://www.docp.nl/actie-tegen-beveiligingsbedrijf-g4s-aan-de-technische-universiteit-delft/

[3]  Ondanks de terugtrekking van het Israelische leger uit Gaza in 2005 is er volgens het Internationaal Recht nog steeds sprake van een bezetting, aangezien Israel het luchtruim en de grenzen van Gaza controleert.  Zie ook 12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève? Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.  http://www.politics.be/duiding/596/#12  Bron  VRAAG EN ANTWOORD ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK. BRIGITTE HERREMANS  http://www.politics.be/duiding/596/

[4]  BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATIOM AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW  http://www.btselem.org/settlements/international_law   ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE  http://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b8857c4dc12563cd0051bdb0?OpenDocument  HAAGS VERDRAG DD 1907  http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html

[5]  VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446 http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452 http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

[6]   ACTIE TEGEN BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S AAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 2 SEPTEMBER 2013  https://www.docp.nl/actie-tegen-beveiligingsbedrijf-g4s-aan-de-technische-universiteit-delft/

[7]  INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE; LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY, 9 JULI 2004  http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[8]  BTSELEM.ORG THE SEPARATION BARRIER  http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[9]  PALESTINA-ISRAEL INFO VOOR JONGEREN, BEZETTING, DE MUUR  http://www.palestina-israel.info/demuur.html

[10]  WHO PROFITS; THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY; THE CASE OF G4S PRIVATE SECURITY COMPANIES AND THE ISRAELI OCCUPATION,  MAART 2011 http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

[11]   WHO PROFITS; THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY,  THE CASE OF G4S PRIVATE SECURITY COMPANIES  AND THE ISRAELI OCCUPATION  MAART 2011 http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

BTSELEM.ORG TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION

TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS 1 JANUARI 2011 http://www.btselem.org/torture

ADDAMEER PRISONERS SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION; TORTURE AND ILL TREATMENT http://www.addameer.org/etemplate.php?id=294

[12]    SHACKLING THE SCHOLAR: ISRAEL’S ADMINISTRATIVE DETENTION OF PALESTINIAN STUDENTS; 28 MEI 2013  http://mondoweiss.net/2013/05/administrative-detention-palestinian.html

DOC.P; MORELE MEDPLICHTIGHEID TU DELFT AAN BEZETTINGSPOLITIEK ISRAEL AAN DE KAAK GESTELD. 18 APRIL 2013  https://www.docp.nl/morele-medeplichtigheid-tu-delft-aan-bezettingspolitiek-israel-aan-de-kaak-gesteld/

[13]   WHO PROFITS; THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY; THE CASE OF G4S PRIVATE SECURITY COMPANIES AND THE ISRAELI OCCUPATION.  MAART 2011  http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

[14]  BTSELEM.ORG CHECKPOINTS, FYSICAL OBSTRUCTIONS AND FORBIDDEN ROADS  http://www.btselem.org/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads

[15]    TU DELTA; DRUK TU OP G4S KAN ISRAEL VERANDEREN, 18 APRIL 2013  http://www.delta.tudelft.nl/artikel/-druk-tu-op-g4s-kan-isra-l-veranderen/26601

[16]  G4S CASH SOLUTIONS EN JANTJE BETON STOPPEN SPONSOROVEREENKOMST; 21 DECEMBER 2012  http://www.jantjebeton.nl/2012/nieuws/sponsorrelatie-g4s-jantje-beton-2/

VOEDSELBANK UTRECHT STOPT MET SAMENWERKING G4S  http://eindpunt.blogspot.nl/2012/12/voedselbank-utrecht-stopt-met.html

[17]  UNIVERSITY OF OSLO TO END G4S CONTRACT OVER SUPPORT FOR ISRAELI APARTHEID, 11 DECEMBER 2012  http://www.bdsmovement.net/2012/university-of-oslo-to-end-g4s-contract-over-support-for-israeli-apartheid-10143

BDS Nederland op Twitter