29 January 2015

Brief EU-parlementariërs: opschorting EU-Israël Associatieverdrag

Persbericht  van het ECCP (European Coordination of Committees and Associations for Palestine)

Een groep van 63 invloedrijke leden van het Europees Parlement hebben Federica Mogherini, sinds november 2014 EU-buitenlandchef, op 23 januari j.l. in een gezamenlijk ondertekende brief opgeroepen tot opschorting van het EU-Israël Associatieverdrag: het meest belangrijke verdrag tussen EU en Israël. Dit is het eerste partijoverstijgende initiatief waarbij zo veel EU-parlementariërs oproepen tot harde maatregelen tegen Israël sinds de massamoord op meer dan 2300 Palestijnen in de Gazastrook in de zomer van 2014.

De 63 leden van de 5 grootste partijen in het Europees Parlement schrijven:

 Amnesty International en Palestijnse organisaties hebben aangetoond dat Israël bewust burgers onder vuur heeft genomen en andere oorlogsmisdaden heeft begaan tijdens de aanval op de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Deze ernstige schendingen van zowel internationaal recht als internationaal humanitair recht kunnen niet worden getolereerd.

Wij doen een beroep op de Commissie om de opschorting van het Associatie Verdrag met Israël in overweging te nemen, tenzij Israël belangrijke en onmiddellijke stappen zet om overeenkomstig internationaal recht te gaan handelen.

De brief is een weerspiegeling van een oproep afgelopen november door meer dan 300 mensenrechtenorganisaties, vakbonden en politieke partijen uit heel Europa aan Mogherini waarin de opschorting van het EU-Israël Associatie Verdrag werd geëist.

Het in 2000 ondertekende EU-Israël Associatie Verdrag faciliteert de praktisch onbeperkte handelsbetrekkingen tussen de EU en Israël en maakt de Israëlische deelname aan een groot aantal EU-programma’s mogelijk.

 “Verder lijkt het uitblijven van verdergaande maatregelen tegen Israël volledig uit de pas vergeleken met de snelheid waarmee beperkende maatregelen zijn uitgevoerd tegen Rusland naar aanleiding van de Oekraïne-crisis in de afgelopen maanden, evenals de beperkende maatregelen tegen meer dan 30 andere landen“.

De EU heeft sinds de laatste aanval van Israël op Gaza stevige kritiek geuit jegens Israël maar heeft tot nu toe niets ondernomen om Israël ter verantwoording te roepen, hoewel er overeenstemming lijkt te zijn dat de EU op dit moment niet bereid is om de betrekkingen met Israël op welke wijze dan ook op te schalen.

In juni 2013 stelde de EU een verbod in op het toekennen van EU-fondsen aan illegale Israëlische nederzettingen en in 2014 verzocht de EU de lidstaten om een waarschuwing af te geven aan bedrijven inzake de wettelijke en politieke risico’s die kleven aan het zaken doen in illegale Israëlische nederzettingen.

Activisten verwelkomen deze maatregelen, maar beklemtonen dat er strengere maatregelen nodig zijn, zoals een verbod op economische betrekkingen met illegale Israëlische nederzettingen en een verbod op de export van wapens naar Israël, om daadwerkelijk druk uit te oefenen op Israël om het internationaal recht na te leven.

Vorig jaar september richtten Palestijnse maatschappelijke organisaties zich tot de voormalige EU buitenlandchef Catherine Ashton met het dringende verzoek het EU-Israël Associatieverdrag op te schorten : “Israël’s oorlogsmisdaden en het saboteren van iedere poging om te komen tot een rechtvaardige vrede gebaseerd op VN-resoluties, moeten daadwerkelijke en doeltreffende en niet slechts cosmetische consequenties hebben“.

Vertaling: Herma van den Brink

BDS Nederland op Twitter