14 January 2014

Brief van docP aan PGGM: Investeren in bezetting; Israëlische banken en G4S

DocP heeft een brief gestuurd aan het bestuur van PGGM waarin zij waardering uitspreekt voor het besluit investeringen in Israelische banken te beëindigen, en tegelijk ook aandacht vraagt voor een andere profiteur van de bezetting: G4S

Hieronder de brief:

 

 

Aan het Bestuur van PGGM

Postbus 117

3700 AC Zeist

 

Betreft:  Investeren in bezetting. Israëlische banken en G4S.

 

Rotterdam, 9 januari 2014

 

Geachte leden van het Bestuur,

Met instemming hebben wij kennis genomen van het bericht dat u de investering in Israëlische banken heeft beëindigd, omdat deze de bezetting van Palestijnse gebied daadwerkelijk steunen door activiteiten in de nederzettingen te financieren.

Het maakt Israël duidelijk dat er wel degelijk een verschil is tussen gebied dat internationaal erkend is en een gebied dat wederrechterlijk in bezit is genomen. Medewerking aan de bezetting door banken en andere bedrijven is onjuist. U komt waardering toe voor het verbinden van consequenties daaraan. Met uw besluit houdt u zich aan het internationaal recht.

We zijn zo vrij u nog op een ander bedrijf te wijzen dat van de bezetting profiteert: het beveiligingsbedrijf G4S.

PGGM is een van de weinige Nederlandse investeerders in G4S. Volgens onze gegevens was u in augustus 2013 met $ 1.165.000 aandeelhouder in dit bedrijf.

Door veelvoudige activiteiten levert G4S een cruciale bijdrage aan de illegale bezetting van Palestina. Volgens recente gegevens van Israëlische en Palestijnse mensenrechten organisaties zitten ruim 5000 Palestijnen -mannen, vrouwen, kinderen, democratisch gekozene parlementsleden enz.- om politieke redenen in gevangenissen die mede door G4S bewaakt worden. In deze gevangenissen wordt gemarteld en er worden Palestijnen vastgehouden in ‘administratieve detentie’,  dat wil zeggen zonder vorm van proces. De meeste anderen hebben slechts schijnprocessen gehad in militaire rechtbanken van de Israëlische bezettingsmacht.

G4S maakt zich daarnaast schuldig aan onder meer de volgende illegale praktijken :

  • het bewaken van de Apartheidsmuur, die door het Internationaal Gerechtshof als illegaal is bestempeld
  • het leveren van materialen en diensten aan boven genoemde gevangenissen
  • het ‘beveiligen’ van de Checkpoints voor Palestijnen,
  • de beveiliging van de illegale nederzettingen op Palestijns gebied.

G4S is hierdoor medeplichtig aan het in stand houden van de bezetting; maar ook het faciliteren van en het verdienen aan Apartheid. Tegen G4S loopt daarom een internationale campagne voor boycot, desinvestering en sancties (BDS) om de medeplichtigheid van het bedrijf aan de Israëlische apartheids- en bezettingspolitiek onder de aandacht te brengen en het bedrijf onder druk te zetten zich terug te trekken uit Palestina. In Nederland wordt deze campagne gecoördineerd door docP (Diensten en Onderzoek Centrum Palestina).

Dezer dagen werd bovendien bekend,  dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/OECD) in Groot-Brittannië de activiteiten van G4S voor de Israëlische veiligheidsdiensten gaat onderzoeken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij u hoog in het vaandel. Uw aandeelhouderschap in G4S is daar echter mee in strijd.

In de bijlage bij deze brief treft u meer informatie aan over de rol van G4S in Palestina en Israel.

Wij dringen er op aan dat u de investering in G4S beëindigt zolang dat bedrijf profiteert van de bezetting. Zolang dus ook de genoemde activiteiten in bezet gebied doorgaan en G4S blijft meewerken aan de detentie van Palestijnen in detentiecentra binnen de grenzen van Israël.

Meerdere organisaties, zoals het landelijk bureau van GroenLinks, AbvaKabo regio Utrecht, de Voedselbank in Utrecht en Jantje Beton gingen u al voor. Anderen hebben het nog in beraad.

Wij zijn bereid het een en ander toe te lichten en zien graag uw antwoord tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)

 

Benji de Levie

voorzitter

BDS Nederland op Twitter