6 August 2015

Brief van Palestijnse gevangenen in Israelische detentiecentra aan de wereldwijde boycotbeweging

De volgende actie-oproepaan de wereldwijde beweging voor de boycot, desinvestering en sancties (BDS) werd uitgegeven door de National and Islamic Forces de alliantie van Palestijnse facties, waaronder de National Palestinian Prisoners’ Movement .

In de oproep tot actie, benadrukken Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen het belang van de groei en ontwikkeling van de BDS beweging en in het bijzonder de campagne tegen G4S, het wereldwijde particuliere beveiligingsbedrijf, met contracten voor beveiligingssystemen aan Israëlische gevangenissen en detentiecentra, waar bijna 6.000 Palestijnen gevangen gehouden worden.       [Nederlandse vertaling]
[English, Arabic, Turkish, Italian, German, ….   on   www.samidoun.net]

 

van:
Palestijnse Nationale beweging van gevangenen
Nationale en Islamitische groeperingen

 

Hierbij willen wij onze waardering uitspreken voor de leidende rol van de boycotbeweging. De beweging baseert zich op een breed moreel en menselijk standpunt dat onrecht en onderdrukking verwerpt; gekant is tegen racisme en het beleid van discriminatie op grond van ras, godsdienst of geslacht; het recht op vrijheid, menselijke waardigheid en rechtsbeginselen bevestigt; en de steun en medeplichtigheid van internationale mogendheden aan de Israëlische regering wil beëindigen.

Door deze samenhang kan de internationale campagne die u leidt effectief zijn en groeien, verhoogt zij de druk op de Israëlische staat en zijn instellingen, en is zij uitgegroeid tot de belangrijkste spreekbuis van onderdrukten in Palestina.

Om onze discussie over de gevangenenkwestie te verdiepen sturen wij een aantal ideeën en voorstellen daarover aan de BDS beweging. Onze voorstellen zijn samengevat in de volgende punten:

Ten eerste dragen de beveiligingsbedrijven in dienst van de bezettingsmacht directe verantwoordelijkheid voor de misdaden tegen het Palestijnse volk. De boycot en juridische vervolging van die bedrijven is een middel om het onder de bezetting levende Palestijnse volk, geconfronteerd met bloedbaden en de éne na de andere agressie, te beschermen en te verdedigen.

We benadrukken vooral het belang van de boycot van het beveiligingsbedrijf G4S, dat de bezetting ondersteunt en er de nauwste band mee heeft, maar ook andere bedrijven die soortgelijke diensten leveren.

Ten tweede verzoeken wij u, als gevangenen en strijders voor vrijheid, menselijke waardigheid en het recht op een waardig leven voor onze mensen , onze zaak op te nemen binnen het programma van de boycotbeweging als een zaak van het allergrootste belang. Met name worden we door de bezettende staat verhinderd om onderwijs te volgen; onderwijs wordt tegenwoordig beschouwd als een grondrecht van ieder mens, maar wordt ons permanent onthouden.

Meer dan duizend gevangenen lijden aan chronische ziekten; hun levens zijn in gevaar en zij krijgen niet de noodzakelijke medische behandeling. De zorg voor hun gezondheid is niet onderworpen aan enige verantwoording, toezicht of follow-up en is onderhevig aan de willekeur van de ‘Israel Prison Service’ . Dit komt bovenop het gebruik van isolatie, de voortdurende arrestaties van honderden Palestijnen per maand, de arrestatie van de democratisch gekozen vertegenwoordigers, en van vrouwen en kinderen.

Onze kinderen en gezinnen worden dagelijks gekweld door het verhinderen van familiebezoeken, het opleggen van onmogelijk omstandigheden en andere vormen van misbruik.

Ten derde, verzoeken wij u in de boycotbeweging de namen bekend te maken van de medewerkers van de inlichtingendiensten en de directeuren van het gevangeniswezen, zodat ze aangeklaagd en vervolgd kunnen worden voor internationale rechtbanken, gearresteerd en berecht voor de misdaden die zij hebben begaan, inclusief de misdaad van moord, in weerwil van de rechten van gevangenen.

Dit is ook een project voor juridische en mensenrechten organisaties. Er zijn veel gevallen van schendingen die kunnen worden aangeroerd.

Ten vierde, roepen we op tot het opzetten en uitbreiden van een internationale campagne met brede en actieve steun voor de eis tot vrijlating van gevangen, te beginnen met de zieken, ‘administratieve gevangenen’, vrouwen en kinderen, en een einde aan het gebruik van marteling in gevangenissen en detentiecentra

Tot slot groeten wij u als de stem van het geweten die de confrontatie aangaat met een moordmachine, het onrecht en de onderdrukking.

 

BDS Nederland op Twitter