17 October 2023

Britse premier verwittigd van intentie om Britse regeringsfunctionarissen te vervolgen voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Gaza

14 OKTOBER 2023

  • Het International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) heeft een schriftelijke intentieverklaring opgesteld voor het vervolgen van Britse regeringsfunctionarissen voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Gaza.
  • Ambtenaren kunnen individueel aansprakelijk worden gesteld voor hun rol als medeplichtige aan oorlogsmisdaden.
  • De kennisgeving is overhandigd aan de War Crimes Unit van Scotland Yard, die bewijsmateriaal met betrekking tot oorlogsmisdaden in de regio heeft opgevraagd.

Londen, 14 oktober 2023 – Het International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) heeft de Britse premier Rishi Sunak dringend gewaarschuwd dat Britse regeringsfunctionarissen individueel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun medeplichtigheid aan Israëlische oorlogsmisdaden. Sunak is in kennis gesteld van het voornemen om Britse regeringsfunctionarissen te vervolgen voor hun rol in het verlenen van militaire, economische en politieke steun aan Israël, hetgeen Israël heeft geholpen bij het plegen van oorlogsmisdaden.

Deze opmerkelijke ontwikkeling komt op een moment dat de War Crimes Unit van Scotland Yard een oproep heeft gedaan voor bewijsmateriaal met betrekking tot oorlogsmisdaden in de regio. Verbazingwekkend genoeg zou dit ertoe kunnen leiden dat Britse overheidsfunctionarissen door Scotland Yard worden vervolgd voor oorlogsmisdaden. Individuele personen zouden ook door het Internationaal Strafhof (ICC) vervolgd kunnen worden.

De gerechtelijke vervolging is een reactie op de opdracht die Israël aan 1,2 miljoen mensen in Gaza heeft gegeven, die stelt dat ze onmiddellijk hun huizen in het noorden van Gaza moeten verlaten en naar het zuiden moeten trekken. Dit bevel zou een massale gedwongen verplaatsing tot gevolg hebben, hetgeen kan worden beschouwd als een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid. De belegering van Gaza, waarbij de toevoer van elektriciteit, voedsel, water en andere basisbehoeften werd belemmerd, vormt een collectieve straf – hetgeen ook een oorlogsmisdaad is volgens het Verdrag van Genève. Tegelijkertijd heeft Israël zijn grootschalige, willekeurige luchtaanvallen op Gaza voortgezet. Hierbij kwamen al meer dan 1.799 mensen om het leven, waaronder 583 kinderen.

De Britse regering heeft militaire bijstand en economische en politieke steun verleend. Nu er oorlogsmisdaden gepleegd zijn, zou voortzetting van die steun en bijstand betekenen dat Britse regeringsfunctionarissen medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden en mogelijk misdaden tegen de menselijkheid. Deze medeplichtigheid zou kunnen betekenen dat Britse regeringsfunctionarissen individueel strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor het schenden van het internationaal recht.

Mededirecteur van de ICJP is parlementslid Crispin Blunt, voormalig voorzitter van de commissie buitenlandse zaken van het Britse Lagerhuis en voormalig minister van Justitie. Blunt is een groot supporter van premier Sunak en wil hem behoeden voor een ernstige beleidsfout. Ook wil hij hem de kans geven om emotionele steun te betuigen aan Israël in het aangezicht van een afschuwelijke oorlogsmisdaad – een geplande terreurdaad tegen Israël van Hamas afgelopen zaterdag – en om Israël te begeleiden bij het accepteren van de beperkingen die het internationaal recht aan democratieën oplegt.

EINDE BERICHT
Noot voor de redactie:

  • Het International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) is een onafhankelijke organisatie van advocaten, politici en academici die de rechten van Palestijnen ondersteunen en hun rechten via de wet willen beschermen.
  • De volledige brief aan de premier, de minister van Buitenlandse Zaken en de procureur-generaal vindt u via de link onderaan deze pagina.
  • Voor meer informatie, of om een afspraak te maken voor een interview met een woordvoerder, kunt u contact opnemen met: [email protected].

[email protected]

BDS Nederland op Twitter