5 August 2014

“Concentreren” en “uitroeien”: Israëls vice parlementsvoorzitter’s Gaza genocideplan

Door Ali Abunimah op Electronicintifada.net op 3 augustus. Vertaling door Gert van der Straaten

Moshe Feiglin, de vice-voorzitter van de Knesset, Israel’s parlement, heeft een plan gepubliceerd voor de totale vernietiging van het Palestijnse volk in Gaza.

Zijn uitgewerkte plan, waarin wordt opgeroepen tot het gebruik van concentratiekampen, komt neer op een directe en openbare oproep tot genocide – een strafbaar feit onder het Genocideverdrag.

In een post op zijn Facebookpagina op 1 augustus riep Feiglin, een lid van de regerende Likoed-partij van premier Benjamin Netanyahu, op tot de “verovering van de hele Gaza Stook en de vernietiging van alle strijdende partijen en hun aanhangers.”

“Dit is ons land – alleen ons land,” schreef hij, “inclusief Gaza.”

Moshe Feiglin (David Rabkin/Wikimedia Commons

Feiglin’s post is de tekst van een brief die hij aan Netanyahu richtte.

Burgers en overheden wereldwijd moeten proberen Feiglin te arresteren en aan te klagen onder het Genocideverdrag voor zijn uitlatingen, als hij voet zet op hun grondgebied.

Zijn verschrikkelijke plan komt direct nadat het dodental van de voortgaande Israëlische slachting op 1.752 mensen staat, waaronder tien personen die op zondagmorgen gedood werden, toen Israël opnieuw een door de Verenigde Naties gerunde school bombardeerde die als opvang werd gebruikt, dit keer in de zuidelijke stad Rafah.

Feiglin heeft net als zijn mede-Knessetlid Ayelet Shaked al vaker genocidale uitspraken gedaan, maar dit zijn wellicht de meest specifieke en expliciete.

Feiglin roept nu op tot massavernietiging en etnische zuivering en roept Netanyahu op “Gaza te veranderen in Jaffa, een bloeiende Israëlische stad met een minimaal aantal vijandelijke burgers.”

Jaffa is een grote Palestijnse kuststad die in 1948 door zionistische milities etnisch gezuiverd werd en werd opgenomen in het huidige Israël. De paar duizend Palestijnen die achterbleven in de stad kampen met voortdurende pogingen hen te verdrijven.

Bij het schrijven van dit stuk had Feiglin’s Facebook post meer dan achtduizend ‘likes’ was hij bijna 2000 keer gedeeld.

‘Concentreren’ en ‘uitroeien’

Feiglin schrijft dat het Israëlische leger “bepaalde open terreinen aan de grens met de Sinaï zal toewijzen, bij de zee, waarin de burgerbevolking zal worden geconcentreerd, ver van de bebouwde gebieden die worden gebruikt voor het lanceren en tunnelen. In deze gebieden worden tentenkampen opgericht totdat de relevante emigratiebestemmingen zijn bepaald.”

“Tentenkampen”, waar de Palestijnse burgerbevolking wordt “geconcentreerd”, zijn gewoon concentratiekampen.

“De toevoer van elektriciteit en water naar de voorheen bevolkte gebieden wordt afgesloten”, voegt hij toe.

Hij roept dan op de “voormalig bevolkte gebieden” te “beschieten met maximale vuurkracht. De hele burger- en militaire infrastructuur van Hamas, haar communicatiemiddelen en logistiek zullen volledig vernietigd worden, tot de funderingen.”

Het Israëlische leger zou dan “verzetshaarden vernietigen, voor het geval die er nog zouden zijn.”

Uitwijzing

“Israël begint met het zoeken naar emigratiebestemmingen en –quota voor de vluchtelingen uit Gaza,” schrijft Feiglin, maar “degenen die erop staan te blijven, als bewezen kan worden dat ze geen banden hebben met Hamas, zullen openlijk een verklaring van trouw aan Israël moeten tekenen en ontvangen dan een blauwe ID-kaart die lijkt op die van de Arabieren van Oost-Jeruzalem.”

Feiglin’s uitspraken zijn misdadig

Het Genocideverdrag definieert genocide als een van de volgende daden “begaan met de intentie een nationale, etnische, raciale of religieuze groep, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen.”

Die daden zijn:

  • Het doden van leden van de groep;
  • Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;
  • De groep moedwillig blootstellen aan levensomstandigheden die bedoeld zijn om de fysieke vernietiging van de groep als geheel of gedeeltelijk te bewerkstelligen;
  • Het opleggen van maatregelen die geboorten binnen de groep moeten voorkomen;
  • Gedwongen overdracht van kinderen van de groep naar een andere groep.

Feiglin’s plan heeft duidelijk genocidale intenties in zeker twee opzichten: hij ontkent dat het Palestijnse volk bestaat en hij definieert de Palestijnen als geheel als een vijand en doelwit vanwege hun geloof:

  • “Er zijn geen twee staten en er zijn geen twee volkeren. Er is maar één staat voor één volk.”
  • “De strategische vijand is de extremistische Arabische islam in al haar verscheidenheid, van Iran tot Gaza, die er op uit is Israël volledig te vernietigen.”

Naast onverbloemde genocide, worden in het verdrag onder strafbare feiten genoemd “directe en openlijke ophitsing tot het plegen van genocide”; “samenzwering tot het plagen van genocide” en “betrokkenheid bij genocide.”

Elke eerlijke aanklager zou zien dat Feiglin’s uitspraken onder het verdrag meer dan genoeg juridisch bewijs opleveren voor een aanklacht.

Bij het Genocideverdrag aangesloten staten zijn verplicht misdaden onder het Genocideverdrag te straffen in hun binnenlandse rechtbanken.

Burgers over de hele wereld moeten er naar streven Feiglin en alle andere Israëlische leiders die genocide plegen te laten arresteren en berechten via het gebruik van alle beschikbare juridische middelen, inclusief het informeren van de politie en de immigratiedienst over zulke genocidale uitspraken.

 

Complete vertaling van Feiglin’s uitspraken

Feiglin’s Facebook pagina is aantoonbaar van hem aangezien hij er naar linkt vanuit zijn his officiële pagina op de Knesset website.

Hier is Feiglin’s uitspraak van 1 augustus op Facebook, compleet vertaald door Dena Shunra:

Met God’s hulp

Attentie

Premier Benjamin Netanyahu

Geachte premier,

We hebben net gehoord dat Hamas het staakt-het-vuren misbruikt heeft om een officier te ontvoeren. Het ziet er naar uit dat deze operatie voorlopig nog niet voorbij is.

De gebreken van deze operatie waren er vanaf het begin ingebouwd, want:

a) er is geen goed en duidelijk doel;
b) er is geen passend moreel kader om onze soldaten te steunen.

Wat nu nodig is, is dat we het feit dat Oslo afgelopen is internaliseren, d.w.z. dat dit ons land is – alleen van ons, inclusief Gaza.

Er zijn geen twee staten en er zijn geen twee volken. Er is maar één staat voor één volk.

Als we dit geïnternaliseerd hebben, is er een diepe en grondige strategische analyse nodig, in de zin van het definiëren van de vijand, de operationele taken, de strategische doelen en natuurlijk passende noodzakelijke oorlogsethiek.

(1) Het definiëren van de vijand:

De strategische vijand is de extremistische Arabische Islam in al haar verscheidenheid, van Iran tot Gaza, die er op uit is Israël volledig te vernietigen. De onmiddellijke vijand is Hamas. (Niet de tunnels, niet de raketten, maar Hamas.)

(2) Het definiëren van de taken

Verovering van de hele Gazastrook en vernietiging van alle strijdende partijen en hun aanhangers.

(3) Het definiëren van de strategische doelen:

Gaza veranderen in Jaffa, een bloeiende Israëlische stad met een minimaal aantal vijandelijke burgers.

(4) Het definiëren van de oorlogsethiek: “Wee de boosdoener en wee zijn buurman”

In het kader van deze vier punten, moet Israël het volgende doen:

a)Het IDF zal bepaalde open gebieden aan de grens met de Sinaï en dicht bij de zee toewijzen, waar de burgerbevolking wordt geconcentreerd, ver van de bebouwde gebieden die worden gebruikt voor lanceren en tunnelen. In deze gebieden worden tentenkampen ingericht tot de relevante emigratiebestemmingen bepaald zijn.

De toevoer van elektriciteit en water naar de voorheen bevolkte gebieden wordt afgesloten.

b) De voorheen bevolkte gebieden zullen worden beschoten met maximale vuurkracht. De hele burger- en militaire infrastructuur van Hamas, haar communicatiemiddelen en logistiek zullen volledig vernietigd worden, tot de funderingen.

c) Het IDF zal de Gazastrook lateraal en overdwars verdelen, de corridors aanzienlijk uitbreiden, strategische posities bezetten en verzetshaarden vernietigen, voor het geval die er nog zouden zijn.

d) Israël begint met het zoeken naar emigratiebestemmingen en –quota voor de vluchtelingen uit Gaza. Degenen die willen emigreren, krijgen een gul economisch steunpakket en zullen met aanzienlijke geldelijke vermogens aankomen.

e) Degenen die erop staan te blijven, als bewezen kan worden dat ze geen banden hebben met Hamas, zullen openlijk een verklaring van trouw aan Israël moeten tekenen en ontvangen dan een blauwe ID-kaart die lijkt op die van de Arabieren van Oost-Jeruzalem.

f) Als de gevechten afgelopen zijn, zal de Israëlische wet uitgebreid worden tot de hele Gazastrook, de mensen die uitgezet zijn uit Gush Katif worden uitgenodigd om terug te keren naar hun nederzettingen en de stad Gaza en haar buitenwijken worden herbouwd als echte Israëlische handels- en toeristische steden.

Meneer de premier,

Dit is in de geschiedenis van de staat Israël hét moment om te beslissen.

Alle uitzaaiingen van onze vijand, van Iran en Hizballah tot ISIS en de Moslimbroederschap, verkneukelen zich en bereiden zich voor op de volgende ronde.

Ik waarschuw dat elke uitkomst die minder is dan wat ik hier gedefinieerd heb, neerkomt op het aanmoedigen van het voortgaande offensief tegen Israël. Alleen als Hizballah begrijpt hoe wij met Hamas in het zuiden moesten afrekenen, zullen zij afzien van het lanceren van hun 100.000 projectielen vanuit het noorden.

Ik roep u op de strategie die hier voorgesteld wordt over te nemen.

Ik twijfel er niet aan dat het hele Israëlische volk, net als ik, met een overweldigende meerderheid aan uw kant zal staan – als u dit aanneemt.

Met vriendelijke groeten, respectvol,

Moshe Feiglin

BDS Nederland op Twitter