2 December 2017

Conferentie “Kunst, Solidariteit en Palestina”

Gisteravond vond in Den Haag de conferentie (met voertaal Engels) “Kunst, Solidariteit en Palestina” plaats, georganiseerd door docP. Deze dag, 29 november, is de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk.

Project Kunst, Solidariteit en Palestina

Het project “Kunst, Solidariteit en Palestina” (KSP) is begin 2017 gestart met als doel de betrokkenheid van de kunstensector in Nederland bij de solidariteitsbeweging bij Palestina te vergroten. Soms wordt gezegd dat kunst en politiek niet moet worden vermengd. Maar kunstenaars in Palestina hebben geen keuze al of niet betrokken te zijn bij politieke kwesties: het als beeldend of uitvoerend kunstenaar werkzaam zijn wordt regelmatig verhinderd en kunstwerken zelfs vernietigd door de Israëlische bezetting. Tegelijkertijd gebruikt de staat Israël kunst en cultuur als propagandamiddel om haar imago naar de internationale gemeenschap te verbeteren (de “Brand Israel Campaign”). Israël ziet cultuur als een “eerste klas propagandamiddel” en subsidieert bekende schrijvers, theatermakers en tentoonstellingen om in het buitenland een “westers” en vrijheidslievend gezicht te tonen. Het sluit zelfs contracten met Israëlische artiesten en gezelschappen om “het politieke belang van de staat Israël te dienen door middel van cultuur en kunst, inclusief het overbrengen van een positief imago van Israël”.

Centrale vragen

In de conferentie stonden de volgende vragen centraal:

1 Wat is de rol van kunst en cultuur in relatie tot samenleving en politiek?

2 Mag kunst ingezet worden voor propaganda?

3 Moet en kan kunst zich richten op slaan van bruggen en moeten kunstenaars zich daarom neutraal opstellen?

4 het feit dat het VK langere ervaring heeft met dit thema, en dat een uitwisseling tussen

Leren van Britse ervaring

Uitwisseling tussen Britse en Nederlandse kunstenaars – over het waarom van de culturele boycot, de analogie met de culturele boycot van Apartheid in Zuid Afrika, de te hanteren strategieën, morele keuzes en dilemma’s – is heel nuttig. In Groot-Brittannië is al langer dan in ons land ervaring opgedaan met dit thema. De conferentie was een van de stappen in het KSP project, en het komende jaar zijn nieuwe initiatieven te verwachten.

BDS Nederland op Twitter