12 February 2015

Congresleden werken aan anti-boycot wet

Enkele leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen volgende week het wetsontwerp Israel Trade and Commercial Enhancement Act aan de Amerikaanse volksvertegenwoordiging voorleggen. Het doel van deze wet is om wereldwijd de boycotacties (BDS) of sancties tegen Israël te bestrijden. In de eerste plaats door in handelsovereenkomsten tussen de VS en andere landen bepalingen op te nemen die zijn gericht tegen boycots/sancties door overheden of publieke organisaties.

Het handelsverdrag EU-VS waarover nu onderhandeld wordt is vooral het doel van de indieners van het wetsontwerp. Het tweede doel van de wet zijn Amerikaanse ondernemingen die in boycottende landen juridisch worden aangesproken en veroordeeld voor overtreding van de boycot door dat land. Die ondernemingen worden volgens deze wet in de VS gevrijwaard van consequenties van een veroordeling elders. Het gaat bij de Israel Trade and Commercial Enhancement Act met name om de boycot van Israël, alhoewel hij formeel een wijdere strekking heeft. Aanleiding lijkt vooral te zijn, het ‘risico’ dat de Europese Unie de komende tijd tot sancties overgaat. DocP zal in Europees verband deze ontwikkeling goed volgen, juist vanwege de relatie met de Europees-Amerikaanse handelsbesprekingen.

Zie ook http://mondoweiss.net/2015/02/behind-legislation-designed

BDS Nederland op Twitter