17 November 2017

Congreslid McCollum bindt strijd aan met militaire detentie Palestijnse kinderen

Betty McCollum, lid van het Amerikaanse Congres voor de Democratische Partij diende gisteren een opvallend wetsvoorstel in. De Promoting Human Rights by Ending Israeli Military Detention of Palestinian Children Act wil dat geen Amerikaans belastinggeld wordt misbruikt voor militaire detentie en mishandeling van Palestijnse kinderen.

betty-2-1

“Congres moet niet de ogen sluiten”

“Deze wetgeving belicht Israels systeem van militaire detentie van Palestijnse kinderen en verzekert dat Amerikaanse steun aan Israel niet ingezet wordt als steun aan mensenrechtenschendingen”, aldus Betty McCollum. “Vrede kan alleen worden verwezenlijkt als mensenrechten worden gerespecteerd, met name de rechten van kinderen. Het Congres moet niet de ogen sluiten voor de onrechtvaardige en voortdurende mishandelingen van Palestijnse kinderen die onder Israelische bezetting leven.”

De Promoting Human Rights by Ending Israeli Military Detention of Palestinian Children Act vereist dat de Minister van Buitenlandse Zaken verklaart dat Amerikaanse geldelijke steun niet aangewend wordt voor Israels militaire detentie, ondervraging, mishandeling of slechte behandeling van Palestijnse kinderen. Gegeven het feit dat de Israelische regering miljarden dollars als steun ontvangt van de Verenigde Staten, moet het Congres er op toe zien dat geld van de Amerikaanse belastingbetaler nooit gebruikt wordt om Israels militaire detentie of mishandeling van Palestijnse kinderen te subsidiëren.

Sinds 2000 tienduizend kinderen

Sinds het jaar 2000 zijn naar schatting 10.000 Palestijnse kinderen door Israelische veiligheidstroepen vastgezet en strafrechtelijk vervolgd in een Israelische militaire rechtbank. Onafhankelijke waarnemers zoals Human Rights Watch hebben gerapporteerd dat deze kinderen worden mishandeld en, in sommige gevallen, gemarteld – waarbij met name wordt genoemd het gebruik van wurggrepen, afranselingen en het onder dwang verhoren van kinderen van 11-15 jaar. Daarnaast heeft UNICEF geconstateerd dat Palestijnse kinderen regelmatig voor langere tijd worden vastgehouden zonder dat zij contact mogen hebben met hun ouders of een advocaat.

Mieke Zagt: enige land dat kinderen voor militaire rechtbank brengt

Een van de organisaties die McCollums wetsvoorstel steunen is Defense for Children International. Mieke Zagt die zich vanuit Nederland veel met dit onderwerp bezig houdt, maakt zich zorgen over het uitblijven van informatie. “Palestijnse kinderen zijn Most Wanted, en lijken doelwit van Israëlische, militaire acties. Honderden kinderen worden jaarlijks opgepakt, berecht voor een militair hof en vastgezet, zonder dat zij een eerlijk proces krijgen. Israel is het enige land ter wereld dat kinderen voor een militair hof brengt. Tijdens de arrestatie en detentie worden de kinderen vaak mishandeld of soms zelfs gemarteld, maar Palestijnse kinderen kunnen nergens verhaal halen. Dat heeft een enorme impact op hun vertrouwen in de rechtsorde. Waar anders dan bij hun familie, kunnen zij terecht? Betty McCollum doet een zeer belangrijk voorstel, maar dat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. Geen enkele overheidsbesteding zou tot kinderrechtenschendingen mogen leiden. Ook geen Nederlandse.”

“De Israëlische Gevangenis Dienst (IPS) levert de cijfers van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie niet goed aan. Vanaf mei 2017 zijn er helemaal geen cijfers bekend. Hierdoor kunnen de kinderen uit het zicht van de instanties verdwijnen en dat is zeer zorgelijk.”

De redactie

BDS Nederland op Twitter