7 January 2021

Petitie: Covid-19 in Israël en Palestina: Nee tegen gezondheidszorgapartheid

Teken de petitie

Petitie gericht aan: de heer Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlands en veiligheidsbeleid In de huidige pandemische periode wordt de staat Israël soms gepresenteerd als voorbeeldig op het gebied van vaccinatie. Toch laat het de Palestijnse bevolking van het grondgebied dat het op de Westelijke Jordaanoever en Gaza bezet zonder gezondheidszorg en vaccins, evenals een aanzienlijk deel van de Palestijnse bevolking van Jeruzalem, terwijl het deze diensten wel verleent aan de inwoners van de illegale nederzettingen in de bezette gebieden. Westoever.

We accepteren deze situatie van apartheid op het gebied van gezondheidszorg niet, net zoals we het beleid van kolonisatie, bezetting, blokkade en apartheid afwijzen dat Israël het Palestijnse volk oplegt. Israël, dat nog steeds de bezettende macht is, moet de bevolking voorzien van vaccins, in dezelfde hoeveelheid en kwaliteit als de eigen bevolking, evenals de apparatuur voor testen, bescherming, zorg (medicijnen en zuurstof) op hetzelfde niveau als de Israëlische bevolking.

En Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen moeten op dezelfde manier worden beschermd. We roepen de Europese Unie op om Israël krachtig te herinneren aan zijn verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht als bezettingsmacht op het gebied van gezondheid, en om zijn samenwerking met Israël op te schorten totdat aan deze verplichtingen is voldaan.

Teken de petitie

BDS Nederland op Twitter