20 April 2016

D66 congres: schort associatieverdrag met Israel op

D’66-congres oogst instemming en boosheid
Vanuit onder andere de ‘Palestina beweging’ heeft D’66 sinds zondag veel adhesie betuigingen ontvangen. Toen werd algemeen bekend dat het congres van de partij Israël echt wil gaan houden aan het voor Israël zeer voordelige Associatie verdrag. Ook tegenstanders lieten zich horen. CIDI-voorzitter Eisenmann noemde het congresbesluit ‘een misser’: “De wereld staat in brand maar D66 neemt motie tegen Israël aan”. Hij kreeg steun van de christelijke ‘salafisten’: de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer vindt het ‘schokkend’ dat D66 de band met Israël op het spel zet.

Discussie verplaatst zich naar de Kamerfractie
De discussie speelde zich recent vooral af binnen de jongerenafdeling van de partij; die is er ook in geslaagd om de resolutie aangenomen te krijgen door het partijcongres. Nu het partijcongres van D’66 deze stap heeft gezet, gaat de aandacht naar de D’66 fractie in de Tweede Kamer. Het congres roept namelijk de fractie (en het Europees Parlement) op om ‘zich in te zetten voor het standpunt dat de Europese Unie eisen aan Israël dient te stellen om de bouw van nederzettingen en mensenrechtenschendingen te stoppen’.

Daarmee is een heel belangrijke stap gezet. Namelijk het op landelijk politiek niveau op de agenda zetten van het vreemde feit dat de voor Israël gunstige artikelen van het Associatie verdrag enthousiast worden uitgevoerd; maar dat de mensenrechten (artikel 2) het stiefkind zijn. Gaat de fractie nu werk maken van de oproep van het congres? Verschillende organisaties, waaronder docP, zullen dat nu in de gaten houden. De fractie zal namelijk ook van andere kanten onder druk gezet worden: het CIDI en dergelijke organisaties. In het algemeen is het in de Nederlandse politiek zo, dat hoe hoger men in de partijhiërarchie komt hoe meer men de pro-Israëllobby gaat tegenkomen. Dat moet veranderen! De fractie en Alexander Pechtold zullen hun rug recht moeten houden. Bezoekers van deze site worden op de hoogte gehouden.

In de zomer van 2014 heeft het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) samen  met  een breed samengestelde delegatie uit de Nederlandse samenleving, de petitie  “Burgers voor Sancties tegen Israel” aangeboden aan de minister van  Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. De petitie haalde binnen een week ruim 50.000 handtekeningen op. Beeindiging van het associatie verdrag met Israel staat bovenaan de wensenlijst van de ondertekenaars.

‘Associatie Akkoord uitvoeren of (gedeeltelijk) opschorten’

Hieronder vindt u de tekst van de door het D’66 congres aangenomen resolutie.

 

Het congres van D66 in vergadering bijeen op zaterdag 16 april 2016 te Arnhem,

CONSTATERENDE DAT:

Israël een associatieverdrag heeft met de Europese Unie, wat Israël aanzienlijke privileges gunt op het gebied van handel;

Dit associatieverdrag gebaseerd is op respect van beiden partijen voor mensenrechten en democratische principes (artikel 2, een “essentieel element” van het verdrag);

De Europese Unie actief wereldwijd de naleving van mensenrechten promoot;

Israël in strijd met het internationaal recht een actief nederzettingenbeleid voert in Oost-Jeruzalem en andere delen van de Westelijke Jordaanoever (bezette Palestijnse gebieden) en vaak door de VN en mensenrechtenorganisaties bekritiseerd is voor ernstige schendingen van de mensenrechten in deze gebieden, die veelal samenhangen met het nederzettingenbeleid;

OVERWEGENDE DAT:

 

De Europese Unie internationaal een leidende rol zou moeten spelen in het bevorderen van de mensenrechten, ook in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, en zich moet inzetten voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, op basis van het internationaal recht;

Artikel 2 uit het EU-Israël associatieverdrag op dit moment en al lang niet nageleefd wordt door Israël;

Mensenrechtenschendingen consequenties dienen te hebben, politiek, diplomatiek of anderszins;

ROEPT DE DELEGATIE IN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE TWEEDE KAMERFRACTIE OP OM:

Zich actief in te zetten voor het standpunt dat de Europese Unie eisen aan Israël dient te stellen om de bouw van nederzettingen en mensenrechtenschendingen te stoppen en, indien hier geen gehoor aan gegeven zal worden, het associatieverdrag met Israël (gedeeltelijk) op zou kunnen worden geschort;

En gaat over tot de orde van de dag.

BDS Nederland op Twitter