3 June 2024

‘De banden tussen de Universiteit Leiden en Israël: beëindig medeplichtigheid aan apartheid, bezetting en genocide’

Een nieuw rapport documenteert de banden die de Universiteit Leiden heeft met het Israëlische systeem van apartheid, de bezetting van Palestijns gebied en de voortdurende genocide in Gaza. Het rapport onthult de manieren waarop schijnbaar normale onderzoeksprojecten, uitwisselingsprogramma’s en financiële investeringen direct steun bieden aan Israëlische kennisinstellingen, het Israëlische leger en andere overheidsorganen die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van Palestijnen. Een onderdrukking die de waardigheid, menselijkheid en levens van Palestijnen vernietigt.

In navolging van de richtlijnen van de Palestijnse campagne voor de academische en culturele boycot van Israël (PACBI), roept het rapport de Universiteit Leiden op om de banden te breken met deze instituties. De oproep tot boycot van PACBI is niet gericht op individuen. Het is gericht op het breken van alle banden tussen onze instituties (in dit geval, in Nederland) en instituties die de Israelische onderdrukking van Palestijnen middels apartheid, bezetting en genocide faciliteren.

Screenshot uit rapport Tactical Media over RULover betrokkenheid bij project over counter terrorisme met Israelische prive universiteit

RUL zit met Israëlische privé universiteit Reichman in een counterterrorisme-project

Het is ongewoon om universiteiten – vaak gezien als bolwerken van vrijheid, innovatie en vooruitgang in dienst van de mensheid – te zien als beoefenaars van onderdrukking. Echter, de tijd is gekomen om onze ogen te openen. Om de werkelijkheid onder ogen te zien van wat de Israëlische staat Palestijnse mensen aandoet. Wellicht ongemakkelijk om te zien, maar Nederlandse universiteiten zijn hieraan medeplichtig.

Verantwoordelijkheid

Onze universiteiten en hun gemeenschappen bestaan niet in een vacuüm, maar zijn onderdeel van een wereld die constant overspoeld wordt door onrecht en onvoorstelbare wreedheid. In de context van dit rapport gaat dit ten koste van duizenden Palestijnse levens, bestaande uit mannen, vrouwen en kinderen. Niks ontslaat ons van het nemen van verantwoordelijkheid. Noch het feit dat wij niet zelf degenen zijn die geweld plegen tegen de Palestijnen. Noch de complexiteit en lange geschiedenis van onze banden met Israëlische instituties.

Foto van academiegebouw Universiteit Leiden

Academiegebouw universiteit Leiden

De bevindingen in het rapport tonen aan dat het hoog tijd is dat onze universiteiten hun waarden van vrijheid en rechtvaardigheid in de praktijk brengen, zodat het niet alleen loze woorden op papier blijven. Met andere woorden stelt het rapport de vraag: wat gaan we doen met wat we nu weten? Het verbreken van banden met medeplichtige Israëlische instituten om Palestijnse vrijheid te ondersteunen en levens te redden is niet allen onze morele verantwoordelijkheid. Het is ook een juridische verantwoordelijkheid onder het Genocideverdrag. Des te meer nu het Internationaal Gerechtshof Israël heeft opgedragen alle vijandigheden tegen de Palestijnen te stoppen. Ieder land dat onder het Verdrag staat moet alles inzetten om genocide te voorkomen of tegen te gaan. Daaronder hoort ook een academische boycot.  We zijn vandaag de dag gevaarlijk dichtbij het negeren van van de meest fundamentele lessen van de Holocaust en andere genocides, namelijk dat alle mensenlevens waardevol zijn. Alleen al om die reden weigeren wij medeplichtig te zijn aan de vernietiging van onze medemens.

Wij staan op voor Palestijnen. Ieder van ons. Nu.

Bovenstaande is gebaseerd op begeleidende bericht bij de presentatie van het rapport “Mapping Leiden university’s ties to Israel – Ending complicity with Apartheid, occupation and genocide” van Insitute of Network Cultures

BDS Nederland op Twitter