6 January 2022

De BDS-beweging bevestigt volledige steun voor de boycot van Israëlische rechtbanken door administratief gedetineerden

Het Palestijnse BDS Nationaal Comité (BNC) roept op tot het boycotten van het apartheidssysteem van Israël in alle zaken die verband houden met het beleid van administratieve detentie.

In antwoord op oproepen van de leiding van Palestijnse politieke gevangenen in Israëlische gevangenissen, roept het Palestijnse BDS Nationaal Comité (BNC) op tot het boycotten van het apartheidssysteem van Israël in alle zaken die verband houden met het beleid van administratieve detentie totdat dit beleid volledig is ingetrokken.

Israël heeft onlangs zijn brute repressie tegen onze dappere politieke gevangenen geëscaleerd, met inbegrip van gewelddadige aanvallen op hen en het ontnemen van hun fundamentele, internationaal erkende rechten. Vandaag staan 520 administratieve gevangenen verenigd tegen Israëls illegale beleid van administratieve detentie, dat gedetineerden hun vrijheid ontneemt zonder eerlijk proces, en zelfs zonder een aanklacht tegen hen in te dienen.

De BNC, de grootste coalitie in de Palestijnse samenleving die de wereldwijde BDS-beweging leidt, bevestigt haar volledige steun aan de boycot van Israëlische rechtbanken door onze administratieve gevangenen. We zijn toegewijd aan het versterken van onze wereldwijde BDS-campagnes tegen apartheid Israël en bedrijven, banken en culturele instellingen die medeplichtig zijn aan hun misdaden tegen onze gevangenen en het hele Palestijnse volk.

We roepen op tot intensivering van de BDS-inspanningen wereldwijd om Israëls regime van apartheid, vestigingskolonialisme en bezetting onder druk te zetten om zijn beleid van administratieve detentie in te trekken en alle Palestijnse politieke gevangenen vrij te laten.

Hoe moeilijk de weg die voor ons ligt ook is, we zullen doorgaan met de strijd voor onze onvervreemdbare rechten op vrijheid, het recht op terugkeer en zelfbeschikking.

#FreeThemAll

BDS Nederland op Twitter