8 September 2016

De duisternis achter het “bruisende nachtleven van Tel Aviv” in het Bimhuis (Update)

Update: 12 september 2016

Op vrijdag 9 september staat “A Night in Tel Aviv” op het programma van het Bimhuis, een avond die volgens de aankondiging de sfeer zal oproepen van het bruisende nachtleven van de metropool aan de Middellandse Zee. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de Israelische ambassade in Nederland.

Niet verwonderlijk, de avond past perfect in de strategie van de “Brand Israel Campaign”, door Israel in het leven geroepen om internationaal het imago van Israel op te vijzelen en de publieke aandacht van Israels oorlogsmisdaden af te leiden.

Met de omschrijving van Tel Aviv als bruisende wereldstad wordt het zicht ontnomen aan de duistere aspecten van deze stad. Tel Aviv strekt zich uit over vier verwoeste en etnisch gezuiverde Palestijnse dorpen en de historische Palestijnse stad Jaffa.

Tel Aviv is het centrum van Israels regime van onderdrukking, kolonisatie en apartheid. Tel Aviv is dan ook diepgaand betrokken bij het verdoezelen van de Israelische schendingen van zowel humanitair als internationaal recht.

Tel Aviv huisvest de architecten van Israels jarenlange politiek van etnische zuivering, rassendiscriminatie en militaire overheersing. Tel Aviv staat daarmee meer dan enig andere Israelische stad symbool voor apartheid en koloniaal bestuur.

Met de stichting en uitbreiding van Tel Aviv wordt belangrijk cultureel erfgoed van Palestijnen en de herinneringen daaraan uitgewist. Vandaag de dag geeft Tel Aviv leiding aan een diepgeworteld systeem van rassendiscriminatie tegen de oorspronkelijke Palestijnse burgers, door hen gelijke rechten te ontzeggen.

De oorspronkelijke bewoners van de vier verwoeste dorpen en Jaffa, die tijdens de Nakba [de verdrijving van 750.000 Palestijnen) konden vluchten en hun nazaten vormen het overgrote deel van de bewoners van de huidige Gazastrook. Door de verstikkende blokkade waaraan Israel Gaza al 10 jaar lang onderwerpt en de regelmatig terugkerende massabombardementen lijden de mensen daar aan een tekort aan schoon drinkwater, voedsel, medische hulp, elektriciteit en brandstof.

De werkloosheid in Gaza is de hoogste in de wereld, mensen besteden een derde van hun inkomen aan water en een kwart van alle ziektes bij kinderen wordt veroorzaakt door het gebrek aan schoon water. En dat op een afstand van zo´n 70 kilometer van de “bruisende metropool Tel Aviv”.

De nachten in Tel Aviv zijn dus heel wat duisterder dan het Bimhuis in zijn omschrijving doet voorkomen.

De stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina is van mening dat iedereen – burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven – zijn verantwoordelijkheid moet nemen om het onrecht, dat de Palestijnen al decennialang wordt aangedaan, vreedzaam te bestrijden. DocP roept het Bimhuis daarom op zich niet voor het karretje van de “Brand Israel Campaign” te laten spannen om de duisternis van Tel Aviv wit te wassen: Bimhuis, schrap deze avond van uw programma.

Een brief van deze strekking is naar het Bimhuis gestuurd.

Update 12-09-2016:

Wij hebben het publiek eraan herinnerd dat, terwijl zij in Amsterdam het bruisende nachtleven van Tel Aviv aan het vieren waren, er voor de oorspronkelijke bewoners van die dorpen en Jaffa weinig te vieren valt.

We verspreidden de flyer over de culturele boycot en gingen gesprekken aan met het langzaam binnenstromende publiek. Velen waren zeer geïnteresseerd en konden zich vinden in onze standpunten. Wat opviel was dat vele bezoekers van het Bimhuis onze flyer weigerden, maar de bezoekers van het Muziekgebouw aan het IJ gaven juist vaak aan achter ons te staan en we kregen opvallend veel duimen omhoog.

Zowel een vertegenwoordiger van het Bimhuis als van het Muziekgebouw aan het IJ kwamen poolshoogte nemen en vroegen ons naar onze motieven. Beiden wilden graag een flyer meenemen. De vertegenwoordiger van het Bimhuis wees ons erop dat het programma van het Bimhuis zeer breed georiënteerd is en apolitiek. Maar beiden hadden geen enkel bezwaar tegen onze aanwezigheid.

Het feit dat juist het publiek van het Bimhuis onze folder regelmatig weigerde en enkele negatieve reacties gaf, geeft wellicht aan dat dit concert voor hen niet apolitiek was. Bovendien was het dat voor de Israelische overheid helemaal niet, kunstenaars worden door hen juist ingezet als politiek wapen in het kader van de “Brand Israel” campagne. Daarmee heeft deze avond in het Bimhuis, wellicht buiten eigen weten om, wel degelijk een politieke lading gekregen.

bimhuis1

BDS Nederland op Twitter