15 June 2023

De EU zet de eerste stap om zich te beschermen tegen Israëlische spyware

PERSBERICHT: DE EU ZET DE EERSTE STAP OM ZICH TE BESCHERMEN TEGEN ISRAËLISCHE SPYWARE

De PEGA-onderzoekscommissie naar het gebruik van spyware heeft op 22 mei 2023 haar definitieve aanbevelingen gepubliceerd. Deze commissie van het Europees Parlement kreeg de opdracht onderzoek te doen naar de schendingen van spyware binnen de Europese Unie.

In de nasleep van het Pegasus-schandaal heeft de ECCP bij de PEGA-commissie gepleit voor de volgende drie punten:

Dat spywaretechnologie gevaarlijk is en dat de commerciële uitwisseling van kwetsbaarheden onstuitbare macht geeft aan iedereen die de technologie koopt. Zelfs wetshandhavingsinstanties kunnen spyware gebruiken zonder verantwoording af te leggen en de beperkingen van gerechtelijke bevelen voor surveillance overschrijden zonder een spoor achter te laten.

Dat alle spywarebedrijven die momenteel actief zijn in de EU Israëlische bedrijven zijn, waarvan er twee hun hoofdkantoor naar de EU hebben verplaatst om te profiteren van het gebrek aan regelgeving. De Israëlische spywaresector is door de Israëlische regering gecultiveerd door toestemming te verlenen aan deze bedrijven, opgezet en bemand door voormalige Israëlische inlichtingenofficieren, om spyware te verkopen, hetzij om diplomatieke gunst te verwerven voor de Israëlische regering, hetzij om winst te maken door gevaarlijke software te verkopen. spyware aan de hoogste bieder.

Dat Israëlische spywarebedrijven een product verkopen dat tijdens de Israëlische bezetting, het apartheidsbeleid en de onderdrukking van maatschappelijke organisaties op Palestijnen is getest. Valse beschuldigingen van terrorisme werden gerechtvaardigd door ‘bewijsmateriaal’ dat onder meer door spyware was verzameld en dat bleek te zijn vervalst.

De ECCP wil de PEGA-commissie graag toejuichen voor het opnemen van al deze drie punten in hun definitieve aanbevelingen.

Let vooral op de punten 425-431.

Israëlische onderdrukking en spionage schaadt niet alleen Palestijnen, maar wordt gekocht door autoritaire regimes, corrupte politici en zelfs rijke zakenmensen en gebruikt tegen Europese burgers. De PEGA-commissie erkent dat deze weg van onderdrukking van Palestijnen naar onderdrukking van Europeanen bestaat, en heeft zich met luide en duidelijke stem uitgesproken tegen de verspreiding van deze schendingen.
Ondertussen is het Directoraat Handel van de Europese Unie van plan nieuwe regels te publiceren

over de export van spyware (die het “dual-use cybersurveillance-items” noemt). Het accepteert reacties van het publiek (in Europa of daarbuiten) tot 9 juni.

Neem even de tijd om het Directoraat Handel te vertellen dat u van mening bent dat spyware niet voor winst naar de rest van de wereld mag worden geëxporteerd en dat Israëlische spywarebedrijven de EU niet mogen gebruiken als springplank voor de verkoop van hun technologie: https ://bdsmovement.net/Now-Is-The-Time-To-Stop-Spyware-Profiteering

BDS Nederland op Twitter