7 October 2020

De onderdrukking van meningsuiting en wetenschap over Palestina moet stoppen

In een open brief roepen meer dan duizend academici en advocaten academische en overheidsinstellingen over de hele wereld op om degenen die gerechtigheid voor Palestijnen verdedigen niet langer te onderwerpen aan censuur en bestraffing.

Als advocaten en academici zijn we diep verontrust en teleurgesteld door de alomtegenwoordige onderdrukking van meningsuiting en wetenschap over Palestina. Dit omvat recente rapporten dat de rechtenfaculteit van de Universiteit van Toronto een aanbod voor een baan aan de bekende internationale mensenrechtenwetenschapper Valentina Azarova heeft ingetrokken na een klacht van een zittende rechter over haar onderzoek naar het bezettingsbeleid van Israel *.

De gerapporteerde behandeling van Azarova valt samen met een breder en intensiever klimaat van onderdrukking. Advocaten, academici, journalisten, leraren, kunstenaars, studenten, activisten en vakbonden in Canada zijn onderworpen aan lastercampagnes, annuleringen van evenementen, fysiek geweld, professionele disciplinaire maatregelen en veroordeling door de premier en andere politieke leiders omdat ze zich verzetten tegen Israels bruto schendingen van het internationaal recht en het betuigen van solidariteit met Palestijnen. In augustus moest de inheemse CBC-journalist Duncan McCue zich verontschuldigen voor het gebruik van het woord ‘Palestina’ in de ether.

De situatie in Canada komt overeen met die in andere landen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld werden tussen 2014 en 2019 1.494 incidenten die gericht waren op vrijheid van meningsuiting gemeld aan de ngo Palestine Legal; 74 procent was gericht op studenten en academici van universiteiten. In Frankrijk zijn rechtenactivisten strafrechtelijk veroordeeld voor hun steun aan de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) -campagne die Israel onder druk zet om het internationaal recht na te leven. Deze criminalisering is onlangs door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld als een schending van de vrijheid van meningsuiting.

De onderdrukking dreigt verder te worden verergerd door de institutionalisering van de definitie van antisemitisme door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Zoals een brief uit 2018 van meer dan 40 Joodse organisaties over de hele wereld waarschuwt: “De definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die in toenemende mate wordt overgenomen of overwogen door westerse regeringen, is zo geformuleerd dat het gemakkelijk kan worden overgenomen, of door westerse regeringen gebruikt om opzettelijk legitieme kritiek op Israel en pleitbezorging voor Palestijnse rechten gelijk te stellen aan antisemitisme, als een middel om dat eerste te onderdrukken.” Een verklaring ondertekend door meer dan 400 academici verzet zich om deze reden tegen de implementatie van deze definitie in Canada.

Zelfs de oorspronkelijke opsteller van de IHRA-definitie, Kenneth Stern, heeft gewaarschuwd om deze definitie niet in de wet te verankeren vanwege het gevaar dat antizionisme en antisemitisme juridisch worden samengevoegd. Toch stelt Ontario’s Bill 168 voor om precies dat te doen, door het gebruik van de IHRA-definitie verplicht te stellen om antidiscriminatie- en anti-haatwetten te interpreteren. Ook bij gemeenteraden in het hele land zijn moties ingediend om deze problematische definitie over te nemen.

De intensivering van de onderdrukking van meningsuiting valt samen met de intensivering van de Palestijnse onderdrukking en onteigening, met de geplande formele annexatie van Palestijns grondgebied door Israel – door 48 VN-mensenrechtenexperts aangeklaagd als de “kristallisatie van een toch al onrechtvaardige realiteit”.

In het licht van deze grove en flagrante overtredingen is het van vitaal belang dat de ruimte voor wetenschap, meningsuiting en activisme ter verdediging van de meest fundamentele rechten van de Palestijnen behouden blijft. Dit omvat het werk van geleerden zoals Azarova. Het is zeer verontrustend wanneer academische instellingen en rechtenfaculteiten – in plaats van de vrijheid van meningsuiting en fundamentele rechten te beschermen – deelnemen aan de onderdrukking.

We doen een beroep op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Toronto om het aanbod aan Azarova te herstellen en zich te verontschuldigen. We roepen ook de Canadese gerechtelijke raad op om het gedrag te onderzoeken van de rechter die klaagde over de benoeming van Azarova. En we roepen alle academische en overheidsinstellingen op om degenen die de gerechtigheid voor de Palestijnen verdedigen niet langer te onderwerpen aan censuur en bestraffing.

Ondertekenaars:

 • Judith Butler: University of California, Berkeley
 • Diana Buttu: advocate, University of Toronto Rechtenfaculteit alumnus
 • Noam Chomsky: Laureate Professor, University of Arizona; Institute Professor (emeritus), MIT
 • Angela Davis: Professor Emerita, UCSC
 • John Dugard SC: Emeritus Professor in de Rechten, Leiden en Witwatersrand; Voormalig Judge ad hoc, International Court of Justice
 • Noura Erakat: Assistant Professor, Rutgers University-New Brunswick
 • Richard Falk: Milbank Professor Emeritus Internationaal Recht, Princeton University
 • Mireille Fanon-Mendes-France: Voormalig VN Expert in Mensen van Afrikaanse Afkomst
 • Leilani Farha: Voormalig VN Special Rapporteur over het Recht op Huisvesting (2014-2020); Global Director, The Shift
 • Guy S Goodwin-Gill: Professor in de Rechten, University of New South Wales; Emeritus Professor in Internationaal Vluchtelingenrecht en Emeritus Fellow van All Souls College, University of Oxford
 • Ghada Karmi: doctor; schrijfster; voormalig Onderzoeker, Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter
 • Robin DG Kelley: Gary B Nash Endowed Chair in US History, UCLA
 • Viet Nguyen: Professor, University of Southern California; Winnaar Pulitzer Prize, Literatuur
 • Ilan Pappe: University of Exeter
 • Avi Shlaim: Emeritus Professor in Internationale Betrekkingen, University of Oxford

De volledige lijst met meer dan 1300 ondertekenaars kan hier worden bekeken.

* Universiteit van Toronto ontkent dat Valentina Azerova ooit officieel een baan is aangeboden.

Bron: Al Jazeera English

BDS Nederland op Twitter