20 November 2020

De vreedzame BDS beweging zal zegevieren over de extreemrechtse Trump-Netanyahu-alliantie

Palestijnse BDS Nationaal Comité (BNC)

Het Palestijnse BDS Nationaal Comité reageert op de Trump-Netanyahu-oorlog tegen de BDS-beweging.

Het is nogal ironisch dat de regering-Trump, aangespoord door het Israelische apartheidsregime, de blanke suprematie en antisemitisme in de VS en daarbuiten mogelijk blijft maken en normaliseert, en tegelijkertijd BDS, een toonaangevende door Palestijnen geleide mensenrechtenbeweging en haar miljoenen aanhangers wereldwijd, als ‘antisemitisch’ bestempelt.

De BDS-beweging verwerpt principieel , consequent en categorisch alle vormen van racisme, inclusief anti-joods racisme.

De weerstand  tegen het Israelische regime van bezetting, kolonisatie en apartheid tegen Palestijnen, en oproepen tot geweldloze druk om dit regime te beëindigen , worden door de fanatieke Trump-Netanyahu alliantie bewust op één hoop gegooid met anti-joods racisme, om zo de pleitbezorging voor Palestijnse rechten onder internationaal recht de kop in te drukken.

Deze frauduleuze herdefiniëring van antisemitisme wordt veroordeeld door tientallen joodse groeperingen over de hele wereld en door honderden vooraanstaande joodse en Israelische geleerden , waaronder wereldautoriteiten op het gebied van antisemitisme en de holocaust.

Volgens deze revisionistische en frauduleuze definitie zouden zelfs mensenrechtenorganisaties die geen deel uitmaken van de BDS-beweging, maar bijvoorbeeld de import van goederen uit nederzettingen onderschrijven, ook als ‘antisemitisch’ kunnen worden bestempeld, evenals ongeveer 22% van de Joodse Amerikanen onder de 40, die volgens recente peilingen een volledige boycot van Israel steunen.

De BDS-beweging voor Palestijnse vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid, staat achter al diegenen die strijden voor een waardige, rechtvaardige en mooiere wereld. Met onze vele partners zullen we weerstand blijven bieden aan deze McCarthy-achtige pogingen om Palestijnse, Israelische en internationale mensenrechtenverdedigers te intimideren en te treiteren om de Israelische apartheid en kolonialisme als lot te accepteren.

BDS Nederland op Twitter