2 September 2016

Demonstratie bezoek Netayahu: wel, niet, wel toestemming demo

Premier Netanyahu van Israël zou eerst dinsdag 6 september in Den Haag de Tweede Kamer bezoeken. DocP had vergunning gevraagd voor een stiltedemonstratie op het Plein voor de Tweede Kamer op dezelfde middag. Aanvankelijk was er geen bezwaar, maar omdat de gemeente bezorgd was voor de openbare veiligheid gaf zij later toch geen vergunning voor een demo op het Plein maar verwees ze ons naar een voor dit doel zinloze plek (Koekamp). Dit was voor docP onacceptabel, temeer omdat aan de vergunning voor een geplande de pro-Netanyahu bijeenkomst niet werd getornd. DocP schakelde met spoed een advocaat in en begon donderdag 01/09 een juridische procedure (kort geding).

Min of meer bij toeval ontdekten we dat Netanyahu’s bezoek was verplaatst naar woensdagochtend, en hebben we een nieuwe vergunning aangevraagd, wederom voor de dinsdag, omdat we ook die dag de petitie “Netanyahu Nee” aanbieden aan de Commissie Buitenlandse Zaken.

Nu Netanyahu er op dinsdag toch niet zou zijn, was er geen reden om voor veiligheid te vrezen. Op vrijdag berichtte de gemeente Den Haag dat toch een qua omvang beperkte demo op het Plein was toegestaan, als ondersteuning van de petitie-aanbieding. DocP heeft daarom de juridische procedure op het laatste moment afgeblazen.

Wie door middel van een omvangrijker demo wil protesteren tegen de ontvangst van premier Netanyahu attenderen wij op de demo georganiseerd door Studenten voor Rechtvaardigheid voor Palestina (SRP) vanaf 16.00 uur bij het Centraal Station in Den Haag.

BDS Nederland op Twitter