15 February 2015

DocP feliciteert “Burgers tegen Veolia”

 

Abellio wint concessie voor openbaar vervoer in Limburg

Onlangs is bekend geworden dat Abellio, een dochter van de Nederlandse Spoorwegen, de concessie voor openbaar vervoer in Limburg heeft gewonnen. Veolia zal dus uit het Limburgse landschap verdwijnen. DocP feliciteert de Limburgse actiegroep “ Burgers tegen Veolia” met dit resultaat. De actiegroep heeft zich, zowel door acties op straat als door deelname aan inspraakprocedures, verzet tegen contractering van Veolia. Dit vanwege Veolia’s slechte reputatie op het gebied van de mensenrechten. Het bedrijf is namelijk betrokken bij de aanleg en exploitatie van OV van Jeruzalem naar de illegale Israëlische nederzettingen over bezet Palestijns grondgebied. Het bedrijf is daardoor doelwit van de internationale BDS campagne. Ten gevolge hiervan heeft het bij aanbestedingen vele miljarden euro’s misgelopen.

Hieronder het persbericht van de van de actiegroep “Burgers tegen Veolia”:

De aanbesteding in Limburg (2016 tot 2031, 2 miljard €) is voorbij gegaan aan Veolia. Daar kunnen we blij om zijn, vanwege Veolia’s steun aan de bezetting van Palestijns gebied door Israël. Hoe belangrijk de bijdrage van BDS, Limburgers voor MVO en DocP is geweest zullen we nooit vaststellen. In het provinciaal bestuur is actie gevoerd afzonderlijk vanuit de perspectieven van mensenrechten en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap  om de voorwaarden voor de aanbesteding aan te scherpen. Er zijn twee goed zichtbare acties in Provinciale Staten geweest en de Gedeputeerde haalde onze boodschap aan.

De Palestinabeweging kan trots zijn op wat aan bewustwording bereikt is. Direct of indirect, iedere actie draagt bij aan het resultaat. Zolang Veolia de Israëlische bezetting blijft steunen zal het de BDS beweging op zijn weg vinden.

 

 

BDS Nederland op Twitter