15 June 2020

DocP gaat de naam BDS Nederland voeren!

Om ook in Nederland BDS steviger op de kaart te kunnen zetten en de beweging te verbreden, kondigt docP met gepaste trots aan toestemming te hebben gekregen van het BDS National Comitee (BNC) in Ramallah om voortaan de naam BDS Nederland te gebruiken samen met het bekende internationale logo.

In 2005 hebben 171 maatschappelijke Palestijnse organisaties opgeroepen tot vreedzaam verzet tegen Israël. Een oproep tot boycot, desinvesteren en sancties (BDS) tegen Israël totdat het zijn verplichtingen ten aanzien van de Palestijnen, conform het internationaal recht, nakomt. De drie doelstellingen zijn:

  1. Het beëindigen van de bezetting (en het koloniseren) van het Arabisch gebied dat in juni 1967 bezet werd (VN Resolutie 242) en het afbreken van de muur ;
    2. Het erkennen van de fundamentele rechten en de volledige gelijkwaardigheid van de Arabisch-Palestijnse inwoners van Israel (VN Verdrag tegen Apartheid);
    3. Het respecteren, beschermen en promoten van de rechten van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen en bezittingen (VN Resolutie 194).

Om in Nederland de BDS-beweging te ondersteunen, en BDS-activiteiten te coördineren en faciliteren werd in 2012 de stichting DocP opgericht door het netwerk “Samenwerken voor Palestina”, bestaande uit Palestijnse en andere organisaties in Nederland die zich door middel van BDS inzetten voor de rechten van de Palestijnen. Het netwerk heet sindsdien de Raad van Aangeslotenen bij docP.

Inmiddels is de BDS-beweging niet meer weg te denken uit het publieke debat. De beweging wint wereldwijd aan kracht en boekt talloze overwinningen. De BDS-beweging mag zich verheugen in een gestadig groeiende steun onder vredesactivisten, mensenrechtenverdedigers, antiracismebewegingen, vakbonden, studentenorganisaties, kerken, overheidsorganisaties en bedrijven. Daar waar de internationale gemeenschap het al 70 jaar laat afweten, neemt de burgergemeenschap het over.

Ook in Nederland bestaat er brede steun voor de rechtmatige boodschap en de vreedzame methodes van de BDS-beweging, maar niet iedereen weet daarvoor het juiste platform en de juiste ingangen te vinden. Die willen wij graag bieden middels de naam en het logo van BDS Nederland.

Dit betekent uiteraard niet dat wij pretenderen “de BDS beweging in Nederland” te “zijn”. Dat kan immers niet, want BDS is een beweging waar een ieder aan mee kan doen. Maar onder de naam en het logo van BDS Nederland wil de stichting docP zichtbaarder zijn als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de BDS campagne in Nederland. De stichting docP blijft bestaan, maar gebruikt voortaan voor zijn campagnes en in al zijn communicatie de naam “BDS Nederland”.

Het apartheidsregime van Israel ziet in de mondiale BDS-beweging inmiddels een reële dreiging vanwege de brede steun, de vele successen, maar wellicht nog meer vanwege haar rechtmatige boodschap en haar vreedzame methodes. Deze week nog oordeelde het Europese Hof voor de Mensenrechten unaniem dat het oproepen tot boycot valt onder de vrijheid van meningsuiting. Er is het Israelische regime dan ook alles aan gelegen om de beweging de mond te snoeren. Het is daarom des te belangrijker dat wij een stevig signaal afgeven: de BDS-beweging is een volledig legitieme beweging met brede steun van legitieme organisaties en instituties, ook in Nederland, die zal blijven bestaan zolang Israel weigert aan zijn verplichtingen volgens internationaal recht te voldoen.

Bij deze roepen wij vredesactivisten en mensenrechtenactivisten in de breedste zin van het woord dan ook op de doelstellingen van de BDS-beweging te onderschrijven en zich bij BDS Nederland aan te sluiten.

Sta je achter de doelstellingen van BDS Nederland, en wil je de BDS campagne steunen? Meld je dan aan als lid!

Je kunt lid worden door een jaarbijdrage te betalen van €20,- op rekeningnummer NL12 TRIO 0254 7345 29 t.n.v. Stichting DocP o.v.v. nieuw lid.

Sluit jouw organisatie zich aan bij de BDS-beweging, stuur ons dan een mailtje [email protected] of vul dit formulier in.

Je kunt op de hoogte blijven van onze activiteiten via onze website www.bdsnederland.nl, facebook of twitter en onze nieuwsbrieven (geef je op via het formulier op de homepage van https://www.bdsnederland.nl/).

BDS Nederland op Twitter