3 December 2014

DocP solidair met demonstratie “Sta op tegen apartheid!”

DocP zet zich in voor de (mensenrechten)rechten van de Palestijnen. Dit impliceert het realiseren van het volle recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk, inclusief de vluchtelingen,  en het strijden tegen elke vorm van onderdrukking van de Palestijnen binnen Israël zelf.

De eerste doelstelling impliceert dat docP elk democratisch middel en initiatief gebruikt en steunt om een eind te maken aan de bezetting van Palestina. De tweede betekent dat we- alleen en/of samen met anderen- alle democratische en legitieme initiatieven ondernemen resp. ondersteunen tegen het racistische en discriminerende beleid van Israël jegens de Palestijnen.

We constateren dat dit laatste aspect ook een onderwerp is van de demonstratie “Sta op tegen Apartheid!”, als onderdeel van een globale strijd tegen het racisme. DocP steunt de inzet van de demonstratie om het racisme hier maar ook in Israël aan de kaak te stellen.
We wensen de initiatiefnemers succes toe!”

BDS Nederland op Twitter