20 November 2022

Don’t be a pawn in the occupation: Demonstratie tegen WK schaken in gestolen en bezet Palestijns gebied

Op vrijdag 18 november hield het Breed Platform Palestina een demonstratie voor het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond KNSB, Frans Halsplein 5.
Dit is een protest tegen deelname van het Nederlandse team aan het WK schaken dat op een foute plek wordt gehouden. Namelijk in het Dan Jerusalem Hotel, dat zich in een illegale Israëlische nederzetting in bezet Palestijns Oost-Jeruzalem bevindt.

Op de stoep voor het kantoor van de KNSB werd een schaakbord getekend met stoepkrijt. Daarin stonden de leuzen “Don’t be a pawn in the occupation” en “Doe de juiste zet”. Er waren spandoeken en er werden flyers uitgedeeld. De pawn in the occupation slaat erop dat de KNSB het propagandaspelletje meespeelt van de Israëlische regering om de bezetting te witwassen. De schakers laten zich als een pion inzetten in de Israëlische strategie van landroof en apartheid. En met de juiste zet wordt bedoeld: houd het WK schaken op een andere plaats, die niet doordrenkt is met Israëlische mensenrechten schendingen.

Wat is er namelijk aan de hand? Het WK vindt plaats in een illegale nederzetting in Palestijns gebied in Oost-Jeruzalem. Oost-Jeruzalem is officieel Palestijns gebied volgens de VN. Maar Israël heeft het met wapengeweld ingepikt en ingelijfd bij de Israëlische staat. Zo’n WK schaken op deze plek is net zo fout als het WK voetbal in Qatar. Hier werden Palestijnen uit hun huizen gezet. Wie niet ging kreeg met grof militair geweld te maken. De schakers maken zich medeplichtig aan deze misdaden van de Israëlische staat.

Er waren opvallend veel steunbetuigingen van passanten. Automobilisten staken de duim omhoog en op enkelen na reageerden de voetgangers positief.

Wij verlangen van de KNSB dat zij bij de FIDE aandringen op verplaatsing van het WK naar een
fatsoenlijke plaats. En als dat niet gebeurt dat er geen Nederlands team meedoet aan het WK.

BDS Nederland op Twitter