10 October 2013

Dring er bij uw Europarlementariërs op aan om de nieuwe regels m.b.t. Israëlische deelname aan Europese projecten te ondersteunen

In juli 2013 kondigde de Europese Commissie nieuwe richtlijnen aan met als doel een einde te maken aan het verstrekken van subsidies voor Israëlische projecten in de illegale Israëlische nederzettingen en aan Israëlische bedrijven en instellingen die binnen deze illegale Israëlische nederzettingen opereren, financiële middelen, zoals leningen, te onthouden. Deze nieuwe richtlijnen zijn zowel binnen de Palestijnse als de Europese samenleving enthousiast begroet door maatschappelijke organisaties.

Als reactie proberen Israël en zijn medestanders de EU onder druk te zetten de nieuwe richtlijnen te laten vallen. Er bestaat een reëel gevaar dat de Europese Commissie toe zal geven aan de Israëlische druk en de subsidiëring en ondersteuning van Israëlische projecten en organisaties in bezet Palestijns Gebied zal voortzetten. Dit zou een gevaarlijk signaal afgeven, nl. dat het de EU aan de politieke wil ontbreekt om Israël onder druk te zetten om zijn oorlogsmisdaden te beëindigen en zich te schikken naar het Internationaal Recht.

U kunt deze eenvoudige e-tool gebruiken om een bericht te sturen aan uw afgevaardigden in het Europees Parlement en hen te vragen stappen te ondernemen om de nieuwe richtlijnen te ondersteunen en er zodoende voor te zorgen dat de EU de subsidiëring van Israëlische oorlogsmisdaden stopzet.

Klik hier om naar de e-tool te gaan

BDS Nederland op Twitter