20 August 2014

Druk op het ABP om zich terug te trekken uit Israëlische banken loopt op

Bewerking van artikel op Avaaz.org door Herma van den Brink

Nu een nieuwe ronde van geweld is opgelaaid in Israël-Palestina, is een oproep tot (opnieuw) een wapenstilstand alleen niet voldoende. Het is tijd om met een beslissende geweldloze actie een definitief einde te maken aan deze nachtmerrie die al tientallen jaren voortsleept.

Regeringen, ook de Nederlandse, hebben gefaald; ze praten wel over vrede en namen VN-resoluties aan, maar ondertussen bleven zij samen met vele bedrijven bijdragen aan het geweld door handel te drijven met en te investeren in Israëlische en internationale bedrijven die betrokken zijn bij de dagelijkse praktijken van bezetting en schendingen van mensenrechten door Israël. Er is maar één manier om deze geweldsspiraal te stoppen: de economische kosten van dit conflict zó hoog te laten oplopen dat deze niet meer op te brengen zijn.

We weten dat het werkt: toen pensioenfonds PGGM hun investeringen terugtrok uit ondernemingen die belangen hadden in illegale Israëlische nederzettingen, veroorzaakte dit een politieke rel in Israël. Het waterbedrijf Vitens heeft de samenwerking stopgezet met het Israëlische staatswaterbedrijf Mekorot en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV trok zich terug uit een project in het bezette Oost-Jeruzalem.

Het pensioenfonds ABP investeert nog steeds in drie grote Israëlische banken. Deze banken vormen de basis voor de financiële infrastructuur van alle activiteiten van bedrijven, militaire instanties, overheidsinstellingen en personen die te maken hebben met de bezetting van en illegaal bouwen op Palestijns en Syrisch grondgebied. Ze verstrekken ook hypotheken aan de kolonisten die in de illegale nederzettingen gaan wonen.

Maar het ABP is in beweging: In september vindt een gesprek plaats met Avaaz-vertegenwoordigers. Avaaz – dat “stem” betekent in verschillende landen in Europa, het Midden-Oosten en Azië – werd in 2007 opgericht met een eenvoudige democratische missie: burgers uit alle landen samenbrengen om de kloof te dichten tussen de wereld die we hebben en de wereld die we wensen.

Wereldwijd hebben al ruim anderhalf miljoen mensen hun steun gegeven aan de oproep van Avaaz tot desinvesteren in Israëlische bedrijven. DocP steunt deze oproep van Avaaz van harte. Teken de petitie op de Avaaz website.

In januari van dit jaar heeft DocP ook aandacht besteed aan het ABP.

Nu vragen wij aan allen die een pensioen opbouwen / opgebouwd hebben bij ABP om in een brief aan te dringen op desinvesteren. U kunt deze brief als voorbeeld gebruiken.

VOER DE DRUK OP HET ABP OP EN EIS TERUGTREKKING VAN HUN INVESTERINGEN IN ISRAELISCHE BANKEN

BDS Nederland op Twitter