24 May 2019

Duitsland: je moet je schamen over het anti-BDS besluit.

Duitsland heeft zojuist rechtvaardigheid gecriminaliseerd. Een mengsel van historisch schuldgevoel en manipulatieve Israëlische druk bracht vrijdag 17 mei jl. het parlement ertoe één van de meest controversiële en bizarre beslissingen te nemen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Bondsdag heeft de boycot-, desinvesterings- en sanctiebeweging BDS antisemitisch verklaard. Als enige land in Europa. Benjamin Nethanyahu, die mogelijk wordt vervolgd voor corruptie en schendig ambtsgeheim, kan tevreden zijn.

Duitsland kan vanaf nu niet langer stellen dat er in haar land sprake is van vrijheid van meningsuiting. Het is een supporter en beschermer van Israëlische apartheid, kolonialisme en etnische zuivering geworden. BDS aanhangers streven naar gelijke burgerrechten voor alle inwoners van Israël, terug keer van vluchtelingen zoals is vastgelegd in VN resolutie 194 en zelfbeschikking van bezet gebied conform VN resolutie 242. Middels een boycot zoals destijds met Zuid Afrika. Wat is daar antisemitisch van aan? Wat heeft dat met religie te maken?
Een meerderheid van de partijen in de Bondsdag steunde de beslissing, waaronder het CDU van bondskanselier Angela Merkel, het geweten van Europa. Zo verlammend is in Duitsland het schuldgevoel en zo effectief de Israëlische druk.

Wat zullen de Duitse wetgevers gaan zeggen over degenen die oproepen tot een boycot van bedrijven die kinderen uitbuiten of de vleesindustrie? Zullen ze die ook criminaliseren? Hoe zit het met de sancties tegen Rusland, vanwege de invasie van de Krim? Waarom wordt deze ene bezetting geboycot en een andere bejubeld? Wat dachten de Duitsers over sancties tegen Zuid-Afrika? Wat is het verschil? Zie ook: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/germany-relentless-campaign-silence-pro-palestinian-voices-190319113250948.html

Het is toegestaan om een boycot van een apartheidsregime dat zich al 71 jaar schuldig maakt aan etnische zuivering, zie ook https://www.middleeasteye.net/opinion/israels-ethnic-cleansing-was-not-historical-exception-palestine-it-happening-today ,te eisen, het is zelfs een plicht. Het is aan een ieder ook anders te denken – te denken dat er helemaal geen Palestijns volk en een bezetting bestaat, maar alleen een uitverkoren volk in een beloofd land. Echter om naar recht strevende activisten te criminaliseren als antisemieten? Een volgend voorstel van Israël en BDS wordt tot een terroristische organisatie bestempeld.

Schuldgevoel is altijd een slechte raadgever, deze keer blijkt het een bijzonder slechte te zijn. Duitsland is geen land zoals ieder ander land. Door haar geschiedenis is het diep met het lot van de joden begaan. Het is verplicht bij te dragen aan hun veiligheid en ontwikkeling, maar deze verbintenis mag geen immorele blindheid ten opzichte van en volledige vrijheid voor de staat Israël te omvatten om alles te doen wat het wil en de principes van de internationale instellingen te negeren. Duitsland heeft de plicht om Israël te steunen en zoals elke echte vriend moet het al het mogelijke doen te zorgen dat een volwaardige democratie wordt: een staat voor al haar inwoners ongeacht etnische achtergrond of religie. Het bestrijden van geweldloze weerstand tegen de bezetting en de apartheid is geen vriendschap.

Duitsland heeft ook een verplichting voor degenen die zonder de Holocaust niet van hun land, huizen en hun rechten zouden zijn beroofd. Dit volk leeft al 71 jaren onder de Israëlische apartheid. Duitsland moet al het mogelijke doen hun te helpen. Te beginnen met het afdwingen VN resoluties na te leven.
Met deze aanname heeft de Bondsdag noch Israël, de rechtvaardigheid voor de Palestijnen en het internationaal recht gediend. Alleen de bezetting en apartheid profiteren hiervan. De Bondsdag hoeft de BDS beweging niet te steunen, het is toegestaan om in beroep te gaan tegen de boycotbeweging, maar om het te criminaliseren als antisemitisch, is verre van wat antisemitisch is en waar de BDS voor staat. Dit besluit doet ook de strijd tegen het antisemitisme geen goed.
Duitsland heeft zijn plicht een gewetensvolle natie ten opzichte van de Palestijnen, Israël en BDS activisten verraden. Het heeft zich internationaal bloot gegeven als beschermer van apartheid, kolonialisme en etnische zuivering. Het moet zich schamen, diep schamen.

BDS Nederland op Twitter