26 January 2017

EAJG-voorzitter verdedigt BDS in Vredesmagazine

In het eerste nummer van 2017 van het Vredesmagazine staat een interessant artikel over de boycotbeweging, BDS. Het is geschreven door Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid, http://www.eajg.nl. In het laatste deel van het stuk onder de kop ‘Conclusie’, verdedigt Hamburger de wereldwijde BDS beweging tegen aanvallen vanuit Israël en de Israëllobby. Zie het citaat hieronder met daarna de link naar het hele artikel.

Jaap Hamburger:

Conclusie

Ik acht BDS op grond van het vorenstaande van een volstrekt ander moreel gehalte dan de Israëlische bezetting. BDS propageert geen geweld; de bezetting kan niet buiten geweld. BDS wil recht in de plaats stellen van macht; de bezetting stoelt op macht boven recht. BDS heeft als einddoel vrijheid en gelijkheid voor de Palestijnen; de bezetting heeft als einddoel annexatie van Palestijns gebied, permanente onderschikking en geleidelijke verdrijving van Palestijnen.

BDS geeft uitdrukking aan het verlangen dat in Israël de rede zal zegevieren over de zucht naar land en de angst voor de ander, en dat de rechtsstaat de overhand behaalt op chauvinisme. BDS is een beweging van hoop en vertrouwen in de bereidheid van de Israëlische regering en Israëli’s om, met hulp van druk van buiten, de Palestijnen te gunnen wat voor Israëli’s een vanzelfsprekendheid is: een eigen onafhankelijke natie. Een tweestatenoplossing kan ook voor Israël een bevrijding zijn van de zware morele last die de bezetting op de samenleving legt, die de politiek domineert en die de Israëlische rechtsstaat ondermijnt. Democratie en bezetting zijn elkaar uitsluitende grootheden.

Tot besluit een citaat van de grote Amerikaans-joodse vredesbeweging Jewish Voice for Peace:

Het is de hoogste tijd voor de tegenstanders van BDS om bij zichzelf te rade te gaan. Bedenk: BDS is een weldoordacht antwoord op de gedragingen van Israël als bezetter. Met BDS doen Palestijnen en hun pleitbezorgers overal ter wereld een verregaand beroep op gerechtigheid. Niet op BDS moet de kritiek zich richten, maar veeleer op het beleid en de praktijken die BDS als tegenbeweging hebben voortgebracht.

 

Voor het volledige artikel: http://www.eajg.nl/node/958 of: https://issuu.com/vredesmagazine/docs/vredesmagazine1-2017_lr

BDS Nederland op Twitter