27 April 2017

ECCP verklaart zich solidair met de Palestijnse hongerstakers

De ECCP (European Coordination of Committees and Associations for Palestine) waarvan ook DocP lid is, heeft op 26 april de volgende verklaring uitgegeven:

Op 17 april hebben ongeveer 1500 Palestijnse gevangenen de start van een hongerstaking aangekondigd. De gevangenen doen met deze hongerstaking een oproep een einde te maken aan de praktijken van de Israelische staat van mishandeling van gevangenen, eenzame opsluiting, marteling, nalatig medisch handelen en ontkenning van rechten volgens internationaal recht – zoals het recht op een eerlijk proces en op familiebezoeken. Sommige leiders van de hongerstaking zijn al in een isoleercel gezet en alle hongerstakende gevangenen wordt nu het recht op een advocaat en op familiebezoek ontzegd.

Op dit moment telt Israel meer dan 7150 Palestijnse politieke gevangenen: ongeveer 6300 mannen, 300 minderjarige jongens en 56 vrouwen (onder wie 13 minderjarige meisjes); daarnaast zijn 500 Palestijnen in administratieve hechtenis geplaatst (onder wie 2 kinderen), zij worden vastgehouden voor onbepaalde tijd zonder aanklacht of proces.

99,7% van de Palestijnen die in Israelische militaire gerechtshoven terecht staan worden veroordeeld.

Volgens Amnesty International voldoen deze gerechtelijke procedures voor Palestijnen niet aan internationale standaarden voor een eerlijk proces.

Wij zijn zeer verontrust over het feit dat, ondanks dit overduidelijke onrecht jegens het Palestijnse volk, Europese staten, de Europese Unie (EU) en toonaangevende instellingen hun plicht niet nakomen om Israel verantwoordelijk te stellen voor de ernstige schendingen van internationaal recht.

De Europese Unie staat deelname van de Israelische Nationale Politie aan onderzoeksprojecten toe, zoals LAW TRAIN,  dat gefinancierd wordt met geld van de belastingbetaler in de EU en dat de verdere ontwikkeling van ondervragingstechnieken tot doel heeft.

De ECCP* steunt en is solidair met de Palestijnse gevangenen in hongerstaking. We doen een dringend beroep op de Europese Unie en haar lidstaten om bij de Israelische regering aan te dringen:

  • de hongerstakers niet langer te straffen voor hun actie;
  • beperking van familiebezoek aan de gevangenen op te heffen;
  • de bezoekduur te verlengen van 45 naar 90 minuten;
  • in ieder geval voor vrouwen familiebezoek toe te staan zonder glazen scheidingswand, zodat moeders hun kinderen kunnen vasthouden;
  • de beperking op te heffen wat betreft het meebrengen van boeken, kleding, voedsel en andere cadeaus door familieleden voor de gevangenen;
  • educatieve voorzieningen te herstellen;
  • telefoons te installeren zodat gevangenen kunnen communiceren met hun familie;
  • toegang tot medische zorg aanzienlijk te verbeteren;
  • en tot slot zowel het systeem van administratieve hechtenis te beëindigen als het apartheidssysteem van het Militaire Hof, en alle gevangenen het recht op juridische bijstand en een eerlijk proces te verlenen.

*The European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) is een netwerk van 42 Europese comités, organisaties, Ngo’s, vakbonden en internationale solidariteitsbewegingen uit 19 Europese landen. DocP is lid van de ECCP.

BDS Nederland op Twitter