10 September 2014

Een oproep uit Gaza: roep Israël ter verantwoording voor haar misdaden in Gaza, intensiveer BDS!

Het bezette en nog steeds belegerde Gaza, 5 September 2014.

Vanuit de ruïnes van onze dorpen en steden in Gaza, spreken wij onze oprechte waardering uit voor al diegenen die ons bijstonden gedurende het recente Israëlische bloedbad.

Op de Bezette Westelijke Jordaan oever is Israël begonnen met een van de grootste illegale landonteigeningen van de laatste decennia, meer dan 1000 hectare Palestijns land wordt gestolen om de illegale koloniën uit te breiden.

Onze strijd om Israël verantwoordelijk te stellen voor haar recente oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid begint nu.

De uitkomst van deze strijd voor beëindiging van de Israëlische straffeloosheid zal bepalen of de laatste aanval van Israël alleen een fase is in Israël’s “tussentijdse genocide ‘van de Palestijnen of dat het een keerpunt zal zijn dat een einde zal brengen aan de status van Israël als een entiteit die zich boven de wet stelt- werelds gevaarlijkste paria. De uitkomst van deze strijd hangt af van jou.

Twee maanden na het bloedbad in Gaza in 2008-09 , kreeg Israël als hoofdprijs een upgrade in haar handelsbetrekkingen met de Europese Unie. In 2012 hebben de Westerse mogendheden in samenwerking met de secretaris-generaal van de VN , alle onderzoeken door de Verenigde Naties en het Internationaal Strafhof (ICC) naar de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die Israël begaan had tijdens deze aanval, effectief voorkomen.

Tijdens het meest recente bloedbad, op 2 Augustus 2014, 3 dagen nadat de bezetters een aangewezen schuilplaats van de Verenigde naties bombardeerden in het Jabalya vluchtelingenkamp, waarbij tijdens hun slaap 20 burgers gedood werden en meer dan 150 mensen verwond, gaf het Amerikaanse Congres haar goedkeuring voor $225.000.000 aan militaire hulp aan Israël.

De dag daarop bombardeerde de bezetter een andere VN schuilplaats in Rafah, waarbij 10 burgers gedood werden en tientallen gewond Ook tijdens dit bloedbad verkocht Duitsland aan Israël een onderzeeër met nucleaire capaciteit en weigerde Groot-Brittannië zijn wapenleveranties aan Israël te bevriezen.

Deze en vele andere vormen van misdadige medeplichtigheid van regeringen en officiële instanties wereldwijd maken de weg vrij voor de constante genocidale aanvallen van Israël. Het is aan de mensen met een geweten en al diegenen die vrede en rechtvaardigheid willen om ervoor te zorgen dat deze medeplichtigheid nu eindigt .

Wij dringen er bij u op aan om samen achter het gehele Palestijnse volk te staan ​​en te eisen dat Israël verantwoordelijk wordt gesteld voor de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die zij gepleegd heeft en blijft plegen tegen het Palestijnse volk. Wij verzoeken u dringend om de boycot, desinvestering en sancties (BDS) campagnes te intensiveren en om Israël verder economisch, militair, wetenschappelijk en cultureel te isoleren.

Intensiveer BDS tegen Israël op alle gebieden, inclusief door het nemen van de volgende acties:

  1. Het werken aan de uitvaardiging van arrestatiebevelen tegen de Israëlische oorlogsmisdadigers en hen te laten berechten door uw rechtbanken.
  2. Regeringen onder druk zetten  om Israël een uitgebreid militair embargo op te leggen.
  3. Onder druk zetten van regeringen om alle vrije handel en bilaterale akkoorden met Israël op te schorten totdat deze staat voldoet aan internationale wetgeving.
  4. Het uitstippelen van effectieve directe actie tegen Israël en Israëlische bedrijven, zoals de inspirerende “Block the Boat” acties die Israëlische schepen heeft verhinderd om te lossen in Californië en Seattle, en de bezetting van de Israëlische ‘Elbit Systems ‘ wapen fabrieken in Groot Brittannië en Australië.
  5. Werken binnen de vakbonden om de bewustwording over het Israëlische onderdrukkings regime te verhogen en het invoeren van effectieve BDS maatregelen, zoals het stoppen van afhandeling van Israëlische goederen, het afstoten van fondsen van vakverenigingen uit Israël en medeplichtige bedrijven, en het boycotten van Israël’s medeplichtige vakbonden. De vakbeweging kan bogen op een lange geschiedenis van succesvolle campagnes tegen het apartheids regime in Zuid-Afrika, en het Congres van Zuid-Afrikaanse Vakbonden heeft zich aangesloten bij de Palestijnse vakbonden om te pleiten voor vakbondsactie om de Israëlische straffeloosheid te beëindigen.
  6. Het ter verantwoording roepen van bedrijven en winkelketens die het Israëlische regime van bezetting, kolonialisme en apartheid ondersteunen en ervan profiteren, met inbegrip van een boycot van hun producten en het voeren van creatieve en directe acties. Het Palestijnse BDS National Committee (BNC) heeft een lijst opgesteld van criminele corporaties waar je je op kan richten, te weten http://www.bdsmovement.net/make-an-impact.
  7. De meerderheid van de mensen in de wereld is langzaam wakker aan het worden en realiseert zich steeds meer wat voor een racistische en onderdrukkende schurkenstaat Israël feitelijk is.

Gedurende de rest van wat geacht wordt het Internationale Jaar van Solidariteit met het Palestijnse volk te zijn, eisen wij een eind aan de straffeloosheid van Israël. Sta samen met Gaza, en neem actie voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in Palestina.

 

Uitgegeven door het Palestijnse BDS National Committee (BNC) en de volgende Gaza organisaties / verenigingen:

Palestinian General Federation of Trade Unions
University Teachers’ Association in Palestine
Palestinian Non-Governmental Organizations Network (Umbrella for 133 orgs)
Medical Democratic Assembly
General Union of Palestine Workers
General Union for Health Services Workers
General Union for Public Services Workers
General Union for Petrochemical and Gas Workers
General Union for Agricultural Workers
Union of Women’s Work Committees
Pal-Cinema (Palestine Cinema Forum)
Herak Youth Movement
Union of Women’s Struggle Committees
Union of Synergies—Women Unit
Union of Palestinian Women Committees
Women’s Studies Society
Working Woman’s Society
Palestinian Students’ Campaign for the Academic Boycott of Israel
Gaza BDS Working Group
One Democratic State Group

BDS Nederland op Twitter