17 October 2014

Endemol, is ten halve gekeerd niet beter dan ten hele verdwaald?

Directie Endemol Nederland Mediagroep BV

Tav de heer Lucas Goes, zakelijk directeur

Postbus 12121

1100 AC Amsterdam

Rotterdam, 17 oktober 2014

Betreft: Uitzendingen GTST; uw brief van 9 oktober 2014

 

Geachte heer Goes,

 

Dank voor uw snelle reactie op onze brief van 6 oktober jl.

Helaas lijkt het er op dat die snelheid ten koste is gegaan van de kwaliteit: u gaat tenminste voorbij aan onze belangrijkste op- en aanmerkingen.

Uiteraard begrijpen wij –we schreven het zelf al- dat de opnames voor deze serie GTST uitzendingen vóór de laatstgehouden Israëlische oorlog tegen Gaza waren afgerond.  Maar is opnemen hetzelfde als uitzenden; en is ten halve gekeerd niet beter dan ten hele verdwaald?

Misschien is het de makers van GTST ontgaan, maar het conflict om Palestina is niet pas in het afgelopen jaar begonnen. Al sinds 1948 bezet Israël Palestijns grondgebied; sinds 1967 ook de Westelijke Jordaanoever en Gaza.  Internationaal is die laatste bezetting door niemand erkend. Integendeel, de doorgaande bezetting –en isolatie waar het de strook van Gaza betreft- de kolonisatie van steeds meer van het bezette gebied, de bouw van de Apartheidmuur, de onttrekking van water en grondstoffen, het zijn allemaal daden die tegen internationaal recht, resoluties van de Verenigde Naties en een uitspraak van het Internationale Gerechtshof in gaan.

De meest recente oorlog tegen de Palestijnen in Gaza is er eentje uit een bloedige serie, waarvan “Cast Lead” en “Pillars of Cloud”, aan “Protective Edge” voorafgingen.

Door de expliciete keuze te maken voor Israël als vakantieland in GTST, trekt u het conflict de Nederlandse huiskamers in. U zegt wel dat u zich niet inlaat met politieke kwesties, maar uit de wijze waarop Israël wordt behandeld in GTST doet u het tegengestelde.

Jammer genoeg heeft uw snelheid van handelen u ook doen voorbijgaan aan een ander belangrijk argument in ons eerdere schrijven: het feit dat het toeristisch interessante deel van Jeruzalem –het oostelijke- en het overgrote deel van de Dode Zee niet liggen binnen de erkende bestandsgrenzen van 1948 (de staat Israël), maar op de bezette Westelijke Jordaanoever. Op door Israël bezet internationaal erkend Palestijns gebied, dus.

Dat u hieraan voorbij gaat is ook een politieke keuze. Eentje die bovendien ingaat tegen het officiële Nederlandse overheidsbeleid.

In uw antwoord gaat u op dit belangrijke argument in ons eerdere schrijven niet in. Zo lijkt het er op dat u toch partij kiest.

We weten dat er de Israelische overheid veel aan gelegen is hun land te verkopen als een normaal, modern, gastvrij, historisch interessante en onbezorgde vakantiebestemming. De waarheid is echter een geheel andere.

Dus, om ons aanbod uit de eerdere brief te herhalen, toch maar niet eens met elkaar in gesprek gaan?

 

Met vriendelijke groet,

Benji de Levie, voorzitter Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP).

BDS Nederland op Twitter